W wyniku zawarcia aneksów aktualizowano warunki dostaw węgla energetycznego, w tym cen. Bogdanka tłumaczy, że podpisanie aneksów wynika z istotnych zmian zaistniałych w otoczeniu rynkowym i makroekonomicznym spółki, które nastąpiły w I kwartale 2022 r. – Tych z kolei strony nie mogły przewidzieć w momencie ustalenia warunków dostaw dla 2022 r., komunikowanych w roku poprzednim – podaje spółka w komunikacie.

W wyniku zawarcia aneksów wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017 – 2036 wyniesie 18,87 mld zł netto, przy czym w okresie 2022 – 2036 wartość umowy wieloletniej wyniesie 14,2 mld zł netto i jest wyższa o 881 mln zł, a więc o 6,6 proc. względem kwot ustalonych w roku poprzednim.