Jak wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii, krajowy indeks węgla PSCMI1 (wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej) w kwietniu 2022 r. ponownie wzrósł, tym razem o 3,7 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wynosi 300,90 zł/t. W ujęciu jakościowym (energetycznym) to 13,61 zł/GJ. W porównaniu z kwietniem 2021 r. wynik ten jest wyższy o 21,6 proc.

Indeks PSCMI2 (wyraża ceny węgla dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych) w kwietniu 2022 r. wzrósł jeszcze wyżej o 26,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 481,63 zł/t. W ujęciu jakościowym to 19,78 zł/GJ. W porównaniu z kwietniem 2021 r. to wartość wyższa o 72,2 proc.

Kwiecień przyniósł również wzrost cen węgla na świecie. Ceny węgla w portach ARA wzrosły o 40 proc. w porównaniu do marca 2022 r. To wartość o 328,3 proc. wyższa niż przed rokiem. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w kwietniu 2022 r. wyniosły: PSCMI1 – 79,71 dol./t, PSCMI2 – 115,83 dol./t.