PGNiG zwiększy zagraniczne inwestycje

Bloomberg

Koncern chce przejmować i zagospodarowywać złoża ropy i gazu głównie w Norwegii i Pakistanie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przekonuje, że utrzymujące się w ostatnich tygodniach stosunkowo niskie ceny ropy (nieprzekraczające 50 USD za baryłkę surowca typu Brent) nie mają negatywnego wpływu na działalność poszukiwawczo-wydobywczą grupy. Zapewnia, że w Norwegii produkcja odbywa się przede wszystkim z dużych złóż o niskim jednostkowym koszcie wydobycia.

Potencjalne akwizycje

– W przypadku norweskiej spółki PGNiG średni koszt wydobycia z posiadanych złóż jest kilkukrotnie niższy niż obecna cena rynkowa ropy – informuje departament public relations PGNiG.

Co więcej, niski kurs ropy sprzyja potencjalnym akwizycjom. Jest to także czynnik zachęcający do poprawy efektywności eksploatacji posiadanych złóż. PGNiG pozytywne zmiany w obszarze kosztowym obserwuje również przy okazji dwóch nowych projektów, czyli zagospodarowania norweskich złóż Snadd oraz Storklakken, z których w ciągu najbliższych trzech lat chce uruchomić wydobycie.

Mimo wahań kursów surowców PGNiG zarabia w Pakistanie, gdzie ceny gazu regulowane są za pomocą często aktualizowanych tzw. polityk cenowych. – Podstawą tego typu kalkulacji jest średnia generalna cena, po jakiej Pakistan importuje ropę. Uwzględniane są jednak również różnego rodzaju premie zachęcające do eksploatacji, również ze złóż o gorszym składzie chemicznym gazu lub gorszych własnościach zbiornikowych – tłumaczy PGNiG. Taka polityka wynika m.in. z gwałtownie rosnącego zapotrzebowania tego kraju na gaz. W rezultacie ceny uzyskiwane za surowiec są atrakcyjne, a prowadzenie eksploatacji wciąż opłacalne.

Zagospodarowanie złóż

W tym roku PGNiG główne wydatki na wydobycie ponosi w związku z realizacją norweskiego projektu Gina Krog. Ostatniego dnia czerwca z tego złoża rozpoczęto pozyskiwanie ropy i gazu. Spółka chce też utrzymać wysoką produktywność pozostałych norweskich złóż, w których ma udziały, czyli Skarv, Vale, Vilje i Morvin.

Kolejną istotną inwestycją jest zagospodarowanie złoża Snadd, o zasobach znacznie przekraczających 24 mld m sześc. gazu. Jest ono umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji zlokalizowanej na Skarvie i zostanie zagospodarowane przy jej wykorzystaniu. – Dzięki temu możliwe będzie istotne obniżenie wydatków niezbędnych do zrealizowania tego projektu. Szacujemy, że przypadające na PGNiG nakłady nie przekroczą 350 mln zł – podaje PGNiG. Złożenie planu zagospodarowania Snadd do norweskich władz ma nastąpić pod koniec tego roku.

W przyszłym roku uruchomione powinny być również nakłady na zagospodarowanie niedawno nabytego złoża Storklakken. Rozpoczęcie produkcji ze Snadd i Storklakken przewidziano na 2020 r. Spółka szacuje, że w tym roku zrealizuje wydobycie w Norwegii na poziomie 7 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy).

W Pakistanie PGNiG prowadzi prace nad pełnym zagospodarowaniem złóż gazowych Rehman i Rizq o zasobach 3,8 mld m sześc. W ubiegłym roku na złożu Rehman wykonano odwiert Rehman-2 i rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu. Jednocześnie uruchomiano produkcję z odwiertu Rizq-1. – Na rok 2017 zaplanowano prace przygotowawcze do wiercenia dwóch kolejnych otworów eksploatacyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 r. Od ich wyników zależeć będzie ostateczna liczba otworów wierconych i włączanych do produkcji w kolejnych latach – informuje PGNiG.

Miliardowe wydatki

Strategia koncernu na lata 2017–2022 zakłada rozwój zagranicznej działalności poszukiwawczo-wydobywczej dzięki akwizycjom nowych złóż oraz pozyskaniu nowych koncesji. Zarząd przede wszystkim interesują dobrej jakości złoża, które są już w fazie produkcji lub w fazie zagospodarowania z nieodległą perspektywą produkcji.

Począwszy od 2022 r. grupa chce wydobywać w Norwegii około 2,5 mld m sześc. błękitnego paliwa rocznie. Surowiec będzie eksportowany z Norwegii nowymi gazociągami przez Danię do Polski. W przyszłości spółka nie wyklucza zaangażowania w innych regionach świata. – W listopadzie 2015 r. podpisaliśmy Memorandum of Understanding z National Iranian Oil Company na złoże ropy naftowej Soumar. Obecnie trwa proces uzgadniania ze stroną irańską raportu technicznego – podaje PGNiG.

W latach 2017–2022 PGNiG przeznaczy na inwestycje ponad 34 mld zł. Z tego 45 proc., czyli ok.15 mld zł, dotyczyć będzie poszukiwania i wydobycia oraz akwizycji złóż ropy i gazu.

Mogą Ci się również spodobać

Zapłacimy mniej za gaz kupowany od PGNiG

Od 1 kwietnia ceny dla finalnych odbiorców zmaleją o co najmniej 5 proc. Kolejne ...

Tańsze sierpniowe wakacje

Spadek cen ropy naftowej zaowocował niższymi rachunkami przy dystrybutorach. Czyli wakacje będą tańsze, niż ...

Ostrołęka i Żerań pokażą trend

Resort energii chce szybko budować kolejne bloki węglowe. Oznacza to duże zlecenia dla firm ...

Będą odpisy także w Enerdze

Energa po przeprowadzonych testach rozpoznała konieczność zrobienia odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych na 187,6 ...

PGNiG zarobi na PGG w 2020 r.

W 2020 r. inwestycja PGNiG w Polską Grupę Górniczą będzie zyskowna – powiedział w ...

Polska wciąż więcej kupuje w Gazpromie

Import rosyjskiego gazu do Polski zwiększył się, choć nieznacznie. Rekordowo dużo kupuje Wielka Brytania. ...