PGNiG zwiększy zagraniczne inwestycje

Bloomberg

Koncern chce przejmować i zagospodarowywać złoża ropy i gazu głównie w Norwegii i Pakistanie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przekonuje, że utrzymujące się w ostatnich tygodniach stosunkowo niskie ceny ropy (nieprzekraczające 50 USD za baryłkę surowca typu Brent) nie mają negatywnego wpływu na działalność poszukiwawczo-wydobywczą grupy. Zapewnia, że w Norwegii produkcja odbywa się przede wszystkim z dużych złóż o niskim jednostkowym koszcie wydobycia.

Potencjalne akwizycje

– W przypadku norweskiej spółki PGNiG średni koszt wydobycia z posiadanych złóż jest kilkukrotnie niższy niż obecna cena rynkowa ropy – informuje departament public relations PGNiG.

Co więcej, niski kurs ropy sprzyja potencjalnym akwizycjom. Jest to także czynnik zachęcający do poprawy efektywności eksploatacji posiadanych złóż. PGNiG pozytywne zmiany w obszarze kosztowym obserwuje również przy okazji dwóch nowych projektów, czyli zagospodarowania norweskich złóż Snadd oraz Storklakken, z których w ciągu najbliższych trzech lat chce uruchomić wydobycie.

Mimo wahań kursów surowców PGNiG zarabia w Pakistanie, gdzie ceny gazu regulowane są za pomocą często aktualizowanych tzw. polityk cenowych. – Podstawą tego typu kalkulacji jest średnia generalna cena, po jakiej Pakistan importuje ropę. Uwzględniane są jednak również różnego rodzaju premie zachęcające do eksploatacji, również ze złóż o gorszym składzie chemicznym gazu lub gorszych własnościach zbiornikowych – tłumaczy PGNiG. Taka polityka wynika m.in. z gwałtownie rosnącego zapotrzebowania tego kraju na gaz. W rezultacie ceny uzyskiwane za surowiec są atrakcyjne, a prowadzenie eksploatacji wciąż opłacalne.

Zagospodarowanie złóż

W tym roku PGNiG główne wydatki na wydobycie ponosi w związku z realizacją norweskiego projektu Gina Krog. Ostatniego dnia czerwca z tego złoża rozpoczęto pozyskiwanie ropy i gazu. Spółka chce też utrzymać wysoką produktywność pozostałych norweskich złóż, w których ma udziały, czyli Skarv, Vale, Vilje i Morvin.

Kolejną istotną inwestycją jest zagospodarowanie złoża Snadd, o zasobach znacznie przekraczających 24 mld m sześc. gazu. Jest ono umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji zlokalizowanej na Skarvie i zostanie zagospodarowane przy jej wykorzystaniu. – Dzięki temu możliwe będzie istotne obniżenie wydatków niezbędnych do zrealizowania tego projektu. Szacujemy, że przypadające na PGNiG nakłady nie przekroczą 350 mln zł – podaje PGNiG. Złożenie planu zagospodarowania Snadd do norweskich władz ma nastąpić pod koniec tego roku.

W przyszłym roku uruchomione powinny być również nakłady na zagospodarowanie niedawno nabytego złoża Storklakken. Rozpoczęcie produkcji ze Snadd i Storklakken przewidziano na 2020 r. Spółka szacuje, że w tym roku zrealizuje wydobycie w Norwegii na poziomie 7 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy).

W Pakistanie PGNiG prowadzi prace nad pełnym zagospodarowaniem złóż gazowych Rehman i Rizq o zasobach 3,8 mld m sześc. W ubiegłym roku na złożu Rehman wykonano odwiert Rehman-2 i rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu. Jednocześnie uruchomiano produkcję z odwiertu Rizq-1. – Na rok 2017 zaplanowano prace przygotowawcze do wiercenia dwóch kolejnych otworów eksploatacyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 r. Od ich wyników zależeć będzie ostateczna liczba otworów wierconych i włączanych do produkcji w kolejnych latach – informuje PGNiG.

Miliardowe wydatki

Strategia koncernu na lata 2017–2022 zakłada rozwój zagranicznej działalności poszukiwawczo-wydobywczej dzięki akwizycjom nowych złóż oraz pozyskaniu nowych koncesji. Zarząd przede wszystkim interesują dobrej jakości złoża, które są już w fazie produkcji lub w fazie zagospodarowania z nieodległą perspektywą produkcji.

Począwszy od 2022 r. grupa chce wydobywać w Norwegii około 2,5 mld m sześc. błękitnego paliwa rocznie. Surowiec będzie eksportowany z Norwegii nowymi gazociągami przez Danię do Polski. W przyszłości spółka nie wyklucza zaangażowania w innych regionach świata. – W listopadzie 2015 r. podpisaliśmy Memorandum of Understanding z National Iranian Oil Company na złoże ropy naftowej Soumar. Obecnie trwa proces uzgadniania ze stroną irańską raportu technicznego – podaje PGNiG.

W latach 2017–2022 PGNiG przeznaczy na inwestycje ponad 34 mld zł. Z tego 45 proc., czyli ok.15 mld zł, dotyczyć będzie poszukiwania i wydobycia oraz akwizycji złóż ropy i gazu.

Mogą Ci się również spodobać

PGNiG coraz aktywniejsze na Ukrainie

Koncern może już korzystać z gazociągów u naszych wschodnich sąsiadów. Dzięki temu będzie mógł ...

PGNiG zagospodaruje złoże Fogelberg

Do listopada przyszłego roku ma być gotowy plan zagospodarowania kolejnego norweskiego złoża. Wyrobicie gazu ...

Arabska ropa tańsza dla Europy

Saudi Aramco obniżył cenę surowca dla odbiorców europejskich a podniósł dla azjatyckich i amerykańskich. ...

Transport coraz bardziej zielony

W danych podsumowujących dotychczasowe działanie systemu viaTOLL można zauważyć ewidentną tendencję wzrostu liczby na ...

Japończycy zaczynają ekologiczną produkcję wodoru

Japońskie koncerny we współpracy z władzami lokalnymi ogłosiły rozpoczęcie przyjaznej dla środowiska naturalnego produkcji ...

Ostrołęka nie ma wymaganych zapasów węgla

Elektrownia Ostrołęka ma rezerwę poniżej 15-20 proc. wymaganego poziomu. – Niedobór sięga 15-20 proc. ...