W rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany wpis dotyczący połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie płockiej spółki uchwalonych na walnym zgromadzeniu w dniu 21 lipca. Fuzja została dokonana poprzez przeniesienie całego majątku gdańskiej firmy na Orlen. W jej ramach podwyższono kapitał zakładowy płockiej spółki w drodze emisji ponad 198,7 mln akcji połączeniowych serii E, które zostaną wydane akcjonariuszom Lotosu. Ich udział w podwyższonym kapitale wynosi przeszło 31,7 proc.

Połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do KRS, czyli 1 sierpnia. Jednocześnie dokonany wpis wywołuje skutek wykreślenia Lotosu z KRS.

Czytaj więcej

Połączenie Orlen i PGNiG coraz bliżej: jest już plan wymiany akcji

Po fuzji w akcjonariacie Orlenu wzrósł udział Skarbu Państwa do 35,7 proc. (z 27,5 proc.), a kluczowych funduszy, czyli Nationale Nederlanden i Aviva Santander zmalał odpowiednio do 6,8 proc. i 4,3 proc. (z 7,6 proc. oraz 6,4 proc.).

Jeszcze w piątek po sesji szacunkowe wyniki za II kwartał zdążył podać Lotos. Kluczowy wskaźnik, czyli skonsolidowany oczyszczony zysk EBITDA LIFO wyniósł 5,32 mld zł i był aż sześć razy wyższy od zanotowanego w tym samym czasie 2021 r. Gdańska grupa szczególnie dobre wyniki zanotowała w biznesie produkcji i handlu, który zapewnił jej 4,82 mld zł oczyszczonego zysku EBITDA LIFO. W efekcie koncern wypracował 3,6 mld zł zysku netto. Opublikowane dane mają charakter szacunkowy. Jednocześnie Lotos poinformował, że ostatecznych wyników nie poda, ze względu na przejęcie spółki przez Orlen.