PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia, który zakłada przeprowadzenie fuzji poprzez przejęcie gazowniczego koncernu (spółka przejmowana) przez koncern rafineryjno-petrochemiczny (spółka przejmująca). Połączenie będzie polegać na przeniesieniu całego majątku PGNiG na Orlen w zamian za akcje nowej emisji płockiej spółki. W związku z tym zostanie przeprowadzona publiczną oferta na podstawie prospektu, po wcześniejszym jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z planem połączenia akcjonariusze PGNiG za każdą posiadaną akcję gazowniczej spółki otrzymają 0,0925 nowych walorów Orlenu. Liczba przyznanych papierów będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamkowe części akcji wynikające z zastosowania parytetu wymiany udziałowcy PGNiG otrzymają dopłaty.

Planowana akwizycja PGNiG, po wcześniejszym przejęciu Lotosu, to kolejny krok na drodze do budowy grupy multienergetycznej, która ma znacznie efektywniej niż dziś konkurować na globalnym rynku i odpowiadać na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, wielokrotnie przekonywał, że tylko silny koncern o zdywersyfikowanych przychodach zapewni kapitał na realizację ambitnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Mają one nie tylko wzmocnić całą grupę Orlen, ale i stanowić impuls do transformacji oraz rozwoju polskiej gospodarki.

Według Orlenu prowadzone przez niego działania konsolidacyjne wpisują się w światowe trendy, gdyż największe globalne koncerny paliwowe już dawno mocno rozszerzyły działalność o: wydobycie ropy i gazu, elektroenergetykę i sprzedaż detaliczną. Niezależnie od tego firma chce zostać biznesowym liderem zrównoważonej transformacji sektora energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. W przypadku działalności wydobywczej konsolidacja ma poprawić efektywność operacyjną i inwestycyjną oraz umożliwić skoncentrowanie się na złożach w Polsce i Europie.

Czytaj więcej

PGNiG będzie mogło gromadzić więcej gazu