Enea płaci ponad 100 mln zł na dywidendę i 300 mln zł na PGG

Zarząd Enei rekomenduje wypłatę 110,36 mln zł dywidendy z zysku za 2016 rok. Poznańska spółka zarobiła na czysto 848,9 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przekroczył 784 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł blisko 2,33 mld zł.

Publikacja: 31.03.2017 11:03

Enea płaci ponad 100 mln zł na dywidendę i 300 mln zł na PGG

Foto: materiały prasowe

Pozostała część zysku netto spółki za 2016 rok miałby zostać przeznaczona na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Nakłady inwestycyjne spółki w tym roku sięgną 2,7 mld zł. Będą więc na porównywalnym poziomie do tych ubiegłorocznych. W samym wytwarzaniu pójdzie 1,17 mld zł. Z kolei dystrybucja pochłonie ok. 970 mln zł. Budżet dla wydobycia wyniesie niespełna 385 mln zł.

Jednocześnie spółka podała, że jej rada nadzorcza wyraziła zgodę na przystąpienie spółki do Polskiej Grupy Górniczej i objęcie nowych udziałów w kapitale PGG o wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł. Decyzja ta jest związana z planowanym nabyciem przez PGG wybranych aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego.

Enea spodziewa się w 2017 roku pogorszenia perspektyw w stosunku do 2016 roku w obszarach energetyki konwencjonalnej, OZE i dystrybucji. Spółka neutralnie ocenia perspektywy dla obszaru wydobycie i obrót.

W segmencie energetyki konwencjonalnej czynnikami, które negatywnie wpłyną w tym roku będą: spadek cen energii, niższy limit darmowych CO2, wzrost cen węgla i spadek produkcji energii. Pozytywnym czynnikiem ma być optymalizacja procesów wewnętrznych.

W obszarze OZE Enea spodziewa się utrzymującego się niskiego poziomu cen zielonych praw majątkowych. Zakłada wzrost ceny i wolumenu błękitnych praw majątkowych OZE, wzrost produkcji energii i przewiduje optymalizację kosztów obszaru OZE.

Na wyniki segmentu dystrybucji niekorzystnie wpływać będą: spadek WACC o 0,042 p.p. do poziomu 5,633 proc. oraz koszty operacyjne modelowe. Spółka planuje optymalizować zarządzanie majątkiem oraz racjonalizację usług obcych, będzie pracować nad poprawą jakości usług (obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI).

W segmencie wydobycie grupa planuje budowę nowych chodników, modernizację majątku i poprawę efektywności. Spodziewa się stabilizacji ceny węgla.

W obszarze obrotu negatywnie na wyniki wpływać będą wzrost konkurencji i postępująca erozja marży. Spółka planuje rozwój kanałów sprzedaży i oferty produktowej.

Pozostała część zysku netto spółki za 2016 rok miałby zostać przeznaczona na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Nakłady inwestycyjne spółki w tym roku sięgną 2,7 mld zł. Będą więc na porównywalnym poziomie do tych ubiegłorocznych. W samym wytwarzaniu pójdzie 1,17 mld zł. Z kolei dystrybucja pochłonie ok. 970 mln zł. Budżet dla wydobycia wyniesie niespełna 385 mln zł.

Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Surowce i Paliwa
Amerykańscy nafciarze za Bidena prosperują. Ale przyszłość widzą w Trumpie
Surowce i Paliwa
Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy
Surowce i Paliwa
Rosyjski eksport paliw jak w pandemii. Coraz więcej uszkodzonych rafinerii
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy