Do  porozumienia między związkami zawodowymi a zarządem PGG doszło 8 maja. Ma ono obowiązywać przez miesiąc, począwszy od 1 maja. W tym czasie  wymiar czasu pracy wszystkich zatrudnionych w PGG obniżony zostaje o 20 proc. poprzez wprowadzenie czterech dodatkowych dni wolnych, które przypadną 14, 15, 22 i 29 maja. Jednocześnie zmniejszeniu o 20 proc. ulegną wynagrodzenia pracowników. Zarząd chciał wprowadzić takie rozwiązania na trzy miesiące.

– Porozumienie ze związkami zawodowymi pozwoli zrealizować pełny trzypunktowy pakiet działań osłonowych proponowany przez zarząd w połowie kwietnia. Osiągnięta zgoda daje nam możliwość skorzystania w maju ze wsparcia rządowego w ramach tarczy antykryzysowej – podkreśla Tomasz Rogala, prezes PGG.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

PGG chce zawnioskować o ponad 70 mln zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Efekt ekonomiczny całego pakietu osłonowego spółka szacuje na 195 mln zł miesięcznie.

Wcześniej związkowcy nie chcieli zgodzić się na program oszczędnościowy bez gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń co najmniej przez dekadę. W obliczu dużej niepewności co do poziomu zapotrzebowania na węgiel w przyszłości, zarząd nie chciał dawać takich gwarancji. Zadeklarował natomiast, że do 10 czerwca przekaże organizacjom związkowym plan funkcjonowania spółki do końca 2020 r. Obie strony mają też rozpocząć rozmowy na temat przyszłości spółki.