Wcześniej Orlen uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie gdańskiego koncernu energetycznego. Tym samym spełnił się warunek prawny, pod którym spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Energi. W związku z pandemią koronawirusa Orlen wcześniej wydłużył też termin przyjmowania zapisów do 22 kwietnia.

""

energia.rp.pl

Orlen zobowiązał się kupić akcje Energi pod warunkiem, że zapisami zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energi. Najważniejsza dla powodzenia wezwania będzie więc decyzja Skarbu Państwa, który kontroluje 52 proc. udziału w kapitale Energi, dającego 64 proc. głosów w jej walnym zgromadzeniu.