Unimot ma nową koncesję

Bloomberg

Dzięki nowemu pozwoleniu spółka może handlować paliwami z zagranicą przez kolejne dwa lata. Aby je otrzymać musiała udzielić kaucji gwarancyjnej w kwocie 10 mln zł.

Unimot ponownie otrzymał do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Nowe pozwolenie będzie ważne od stycznia 2017 r do stycznia 2019 r. Dzięki pozyskanej koncesji spółka może nadal prowadzić handel z zagranicznymi firmami w zakresie obrotu olejem napędowym, biopaliwami oraz gazem. Warunkiem jej uzyskania było m.in. złożenie tzw. kaucji gwarancyjnej, czyli zabezpieczenia majątkowego w kwocie 10 mln zł. Kaucja zabezpiecza m.in.: opłaty z tytułu posiadania koncesji, opłatę zapasową, ewentualnie kary wynikające z niezrealizowania tzw. narodowego celu wskaźnikowego, czy wprowadzania do obrotu paliw ciekłych, które nie spełniają norm jakościowych. Kaucja jest także zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę w zapłacie tych należności.

– Spółka od wielu lat spełnia wszelkie wymogi formalne związane z uzyskaniem tego rodzaju koncesji, dlatego też zachowuje ciągłość w prowadzeniu działalności w zakresie obrotu paliwami z podmiotami zagranicznymi. Dwuletni okres obowiązywania koncesji wynika z faktu, iż spółka wybiera najbardziej optymalny model finansowania zabezpieczenia majątkowego – mówi cytowany w komunikacie prasowym Robert Brzozowski, prezes Unimotu.

Unimot specjalizuje się w handlu: olejem napędowym, biopaliwami, gazem LPG i LNG oraz energią elektryczną. Ich odbiorcami są klienci hurtowi i indywidualni. Od 2012 r. spółka jest notowana na NewConnect. Pod koniec stycznia firma złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Chce pozyskać pieniądze na dalszy rozwój oraz przenieść notowania akcji na rynek główny GPW.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Już ponad dwieście stacji Moya

Szósta co do liczebności sieć sprzedaży detalicznej paliw płynnych w Polsce chce w ciągu ...

Słona cena Przyjaźni

Zanieczyszczony chlorem rurociąg Przyjaźń kosztował już rosyjskie koncerny naftowe ponad 50 mln dolarów strat. ...

Mniejsze inwestycje w PKN Orlen

W tym roku wydatki inwestycyjne płockiego koncernu będą mniejsze niż pierwotnie zakładane 3,8 mld ...

Krainy tanich i drogich paliw

Najtaniej na świecie tankują Kuwejtczycy, a w Europie – Kazachowie. Amerykanie tankują taniej niż ...

URE zatwierdziło taryfę dla gazoportu

Decyzja regulatora była ostatnim wymogiem niezbędnym do rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji terminalu LNG w Świnoujściu. ...

Polska chce mieć miniatom

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Puls Biznesu”: Polska chce mieć miniatom Europejscy, japońscy ...