Unimot ma nową koncesję

Bloomberg

Dzięki nowemu pozwoleniu spółka może handlować paliwami z zagranicą przez kolejne dwa lata. Aby je otrzymać musiała udzielić kaucji gwarancyjnej w kwocie 10 mln zł.

Unimot ponownie otrzymał do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Nowe pozwolenie będzie ważne od stycznia 2017 r do stycznia 2019 r. Dzięki pozyskanej koncesji spółka może nadal prowadzić handel z zagranicznymi firmami w zakresie obrotu olejem napędowym, biopaliwami oraz gazem. Warunkiem jej uzyskania było m.in. złożenie tzw. kaucji gwarancyjnej, czyli zabezpieczenia majątkowego w kwocie 10 mln zł. Kaucja zabezpiecza m.in.: opłaty z tytułu posiadania koncesji, opłatę zapasową, ewentualnie kary wynikające z niezrealizowania tzw. narodowego celu wskaźnikowego, czy wprowadzania do obrotu paliw ciekłych, które nie spełniają norm jakościowych. Kaucja jest także zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę w zapłacie tych należności.

– Spółka od wielu lat spełnia wszelkie wymogi formalne związane z uzyskaniem tego rodzaju koncesji, dlatego też zachowuje ciągłość w prowadzeniu działalności w zakresie obrotu paliwami z podmiotami zagranicznymi. Dwuletni okres obowiązywania koncesji wynika z faktu, iż spółka wybiera najbardziej optymalny model finansowania zabezpieczenia majątkowego – mówi cytowany w komunikacie prasowym Robert Brzozowski, prezes Unimotu.

Unimot specjalizuje się w handlu: olejem napędowym, biopaliwami, gazem LPG i LNG oraz energią elektryczną. Ich odbiorcami są klienci hurtowi i indywidualni. Od 2012 r. spółka jest notowana na NewConnect. Pod koniec stycznia firma złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Chce pozyskać pieniądze na dalszy rozwój oraz przenieść notowania akcji na rynek główny GPW.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Koncepcja dwóch czempionów energetycznych żywa

Pomysły połączenia PGE z Energą i Tauronu z Eneą nie przepadły, choć obecna ekipa ...

Rosja uchyla drzwi do swoich skarbów

Rosyjskie złoża surowcowe są niedostępne dla zagranicznych firm. Ale to się niebawem może zmienić. ...

Porozumienie w Paryżu przywódców aż 195 krajów uczestnicy konferencji przyjęli owacją na stojąco

Unity in defence of the Earth

The historic importance of the Paris Agreement of 2015 was about joining forces of ...

Rząd broni węgla w zgodzie z Unią

Minister energii chce wypracowania nowego modelu wsparcia dla elektrociepłowni. Mimo że będą oparte głównie ...

Zerwane rozmowy w Kompanii Węglowej

Fiaskiem zakończyły się czwartkowe rozmowy zarządu Kompanii Węglowej ze związkami zawodowymi na temat wypłaty ...

KE przyznała 9,2 mln euro na połączenie gazowe Polska-Niemcy

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o przyznaniu 9,2 mln euro na połączenia gazowe między ...