Unimot ma nową koncesję

Bloomberg

Dzięki nowemu pozwoleniu spółka może handlować paliwami z zagranicą przez kolejne dwa lata. Aby je otrzymać musiała udzielić kaucji gwarancyjnej w kwocie 10 mln zł.

Unimot ponownie otrzymał do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Nowe pozwolenie będzie ważne od stycznia 2017 r do stycznia 2019 r. Dzięki pozyskanej koncesji spółka może nadal prowadzić handel z zagranicznymi firmami w zakresie obrotu olejem napędowym, biopaliwami oraz gazem. Warunkiem jej uzyskania było m.in. złożenie tzw. kaucji gwarancyjnej, czyli zabezpieczenia majątkowego w kwocie 10 mln zł. Kaucja zabezpiecza m.in.: opłaty z tytułu posiadania koncesji, opłatę zapasową, ewentualnie kary wynikające z niezrealizowania tzw. narodowego celu wskaźnikowego, czy wprowadzania do obrotu paliw ciekłych, które nie spełniają norm jakościowych. Kaucja jest także zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę w zapłacie tych należności.

– Spółka od wielu lat spełnia wszelkie wymogi formalne związane z uzyskaniem tego rodzaju koncesji, dlatego też zachowuje ciągłość w prowadzeniu działalności w zakresie obrotu paliwami z podmiotami zagranicznymi. Dwuletni okres obowiązywania koncesji wynika z faktu, iż spółka wybiera najbardziej optymalny model finansowania zabezpieczenia majątkowego – mówi cytowany w komunikacie prasowym Robert Brzozowski, prezes Unimotu.

Unimot specjalizuje się w handlu: olejem napędowym, biopaliwami, gazem LPG i LNG oraz energią elektryczną. Ich odbiorcami są klienci hurtowi i indywidualni. Od 2012 r. spółka jest notowana na NewConnect. Pod koniec stycznia firma złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Chce pozyskać pieniądze na dalszy rozwój oraz przenieść notowania akcji na rynek główny GPW.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Akcje PGNiG mogą zyskać

W ocenie analityków Domu Maklerskiego mBanku akcje gazowego giganta są niedowartościowane. Dlatego rekomendują kupowanie ...

Nowe wyceny paliwowych firm

Analitycy DM mBanku zalecają akumulować akcje PGNiG, trzymać walory MOL i Grupy Lotos oraz ...

Energia z gorących wód pomoże zwalczać smog

Do NFOŚiGW wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie projektów geotermalnych na łączną kwotę 0,5 mld ...

Zbliża się finał arbitrażu między PGNiG i Gazpromem

Wkrótce powinna zapaść decyzja w sprawie obniżki ceny gazu kupowanego przez PGNiG od Gazpromu. ...

W stronę zrównoważonego rolnictwa

Jak mądrze zarządzać kurczącymi się zasobami. Główne wyzwania dzisiejszego świata to rosnąca populacja ludzi, ...

Barbórka: Wysokie ceny węgla, mniejsze wydobycie

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Dziennik Gazeta Prawna”: Coraz lepsza Barbórka: Wysokie ceny ...