Pożar w Kanadzie nie objął złóż Orlenu

Bloomberg

Płocki koncern prewencyjnie zatrzymał część instalacji wydobywających ropę i gaz w Albercie. Jeśli wzrośnie ryzyko pożarowe podejmie kolejne działania.

Pożary w kanadyjskim stanie Alberta zagrażają wydobyciu ropy i gazu realizowanemu z części tamtejszych złóż. W tej prowincji oraz Kolumbii Brytyjskiej i Saskatchewan koncesje posiada też PKN Orlen poprzez firmę Orlen Upstream Canada.

– Regiony objęte zagrożeniem pożarowym pozostają pod nadzorem Alberta ESRD, agendy rządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo środowiska naturalnego i występujących na tych terenach lasów oraz parków. Obszary na których prowadzona jest działalność poszukiwawczo-wydobywcza grupy Orlen posiadają plany reagowania (Industrial Wildfire Control Plan), wymagane ustawą Forest and Prairie Protection Act – informuje biuro prasowe PKN Orlen.

Jego przedstawiciele dodają, że na znacznej części terenów, określanych w publicznych komunikatach jako zajęte przez pożar, występuje wyłącznie zadymienie i opady popiołu. Z kolei ogniska pożarowe charakteryzujące się otwartym ogniem znajdują się obecnie w dalekiej odległości od należących do grupy Orlen obiektów i instalacji.

– Dotychczas zespół Orlen Upstream Canada nie zdiagnozował bezpośredniego zagrożenia dla posiadanych aktywów. Z uwagi jednak na znaczny obszar występowania pożarów w rejonie Simhon Creek, 3 maja podjęto decyzję o obniżeniu ciśnienia w strefie przyodwiertowej Sweeney i czasowym wstrzymaniu produkcji z 9 otworów – podaje biuro prasowe PKN Orlen. Spółka zauważa jednocześnie, że działania te mają wyłącznie charakter prewencyjny, a ich główną przesłanką jest zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa pracownikom, obsługiwanej przez nich instalacji oraz otoczeniu.

Według PKN Orlen udział zatrzymanej części instalacji w ogólnej produkcji koncernu w Kanadzie wynosi około 0,5 proc. Przypomina, że średnie wydobycie z kanadyjskich aktywów w pierwszym kwartale wyniosło 11,7 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie i obecnie utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Orlen Upstream Canada nadal będzie systematycznie oceniał ryzyko związane z zagrożeniem pożarowym i w razie jego zwiększenia zapowiada podjęcie odpowiednich działań. Obecnie ryzyko ocenia jako niskie.

Mogą Ci się również spodobać

Nie ma chaosu z cenami prądu?

– Nie ma mowy o żadnym chaosie, związanym z cenami energii elektrycznej – przekonywał ...

Walka o polski przemysł wchodzi w decydującą fazę

Na przełomie listopada i grudnia br. Komisja Europejska opublikowała opracowany przez Grupę Ekspertów Wysokiego ...

Litewska ropa nie dla Rosjan

Trzeba zrobić wszystko, by złoża ropy na litewskich wodach terytorialnych nie dostały się rosyjskim ...

Porozumienie z Mero: Orlen oszczędzi miliony

– Unipetrol, czeska spółka zależna PKN Orlen osiągnęła porozumienie z Mero, państwową firmą zarządzającą ...

Świat ucieka od gazu jak od węgla

Już niebawem Bruksela może zacząć traktować paliwo błękitne jak to czarne. To odebrałoby sens ...

NIK: Polska może zostać bez prądu

– Polskie elektrownie są wyeksploatowane, a elektroenergetyka oparta jest na źródłach wysokoemisyjnych – podsumowuje ...