Spółki inwestują w zagraniczne złoża ropy i gazu

Post Image
Post Image

MOL, PGNiG, Grupa Lotos, PKN Orlen i Serinus Energy koncentrują się na jak najlepszym wykorzystaniu już posiadanych koncesji.

Mimo niskich cen ropy i gazu spółki notowane na GPW nie rezygnują z inwestycji w ich wydobycie. Węgierski koncern MOL w ubiegłym roku pozyskiwał 104 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie, co oznaczało wzrost produkcji o 7 proc.

Prognozy zakładają, że w tym roku nastąpi nieznaczny wzrost produkcji przy zachowaniu obecnego portfela koncesji. – W latach 2016 oraz 2017 spodziewamy się osiągnąć poziom wydobycia 105–110 tys. boe dziennie, zaś w roku 2018 najprawdopodobniej 110–115 tys. boe dziennie – informuje biuro prasowe MOL.

W tym roku grupa będzie dążyła do zapewnienia samofinansowania posiadanego portfela aktywów przy cenie ropy na poziomie 35 dol., co oznacza, że koszty działalności poszukiwawczo-wydobywczej nie będą wyższe od generowanych przez ten segment zysków. Aby osiągnąć ten cel, MOL będzie kontynuował optymalizację produkcji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz wdrażał intensywne programy rozwojowe, np. w Pakistanie czy w Rosji.

Od kilku kwartałów zagraniczne akwizycje zapowiada PGNiG. Również nowe kierownictwo spółki potwierdza, że jest zainteresowane przejęciem aktywów dobrej jakości, będących w fazie produkcji lub zagospodarowania z nieodległą perspektywą uruchomienia produkcji. – Jesteśmy aktywni w przetargach na norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie posiadamy 18 koncesji. Zidentyfikowano również grupę potencjalnych celów akwizycyjnych w USA i Kanadzie – podaje departament komunikacji PGNiG.

W ubiegłym roku firma na rynkach zagranicznych wydobyła 8,9 mln boe. W 2016 r. wydobycie szacowane jest na poziomie 7 mln boe. – Odnotowujemy spadek wydobycia ze złoża Skarv w Norwegii w wyniku naturalnego sczerpania złoża – twierdzą w PGNiG.

W Norwegii aktywna jest Grupa Lotos. Na koniec 2015 r. pozyskiwała tam około 23 tys. boe dziennie. Koncern prowadzi też wydobycie na Litwie, gdzie dzienna produkcja wynosiła 1 tys. boe. W tym roku wydobycie ma być na podobnym poziomie. Spółka nie podaje, ile chce zainwestować w tym roku. – Szczegółowe plany w tym zakresie są częścią strategii na lata 2016–2020, która jest w fazie akceptacji – mówi Marcin Zachowicz, rzecznik Grupy Lotos.

Pod koniec ubiegłego roku PKN Orlen przejął kontrolę nad firmami FX Energy oraz Kicking Horse Energy. Dzięki temu obecnie prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce, Kanadzie oraz USA. – Aktywa w USA mają znaczenie marginalne w całkowitej produkcji węglowodorów w koncernie, jednak złoża te, mimo że są w fazie schyłkowej, pozostają rentowne. Strategicznym rynkiem Ameryki Północnej, na którym PKN Orlen stale umacnia swoją pozycję, pozostaje więc Kanada – informuje biuro prasowe płockiego koncernu.

Działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Tunezji i Rumunii prowadzi Serinus Energy. W 2015 r. spółka wydobyła 1,5 mln boe. – Naszym głównym celem na 2016 r. jest utrzymanie aktualnego poziomu wydobycia w Tunezji. W 2015 r. wydobywaliśmy tam średnio 1,348 tys. boe dziennie i jesteśmy przekonani, że ten wynik uda się utrzymać – mówi Jakub Korczak, wiceprezes Serinus Energy. Dodaje, że w związku z utrzymującymi się pod koniec ubiegłego roku niskimi cenami surowca, spółka podjęła decyzję o zamrożeniu nowych inwestycji do czasu poprawy sytuacji, koncentrując się na bieżącej produkcji w Tunezji.

Mogą Ci się również spodobać

Jak hartowała się „Przyjaźń”

Pięćdziesiąt pięć lat temu pracę rozpoczął największy na świecie naftociąg „Przyjaźń”. Rocznicę przyćmił tegoroczny ...

Co gryzie Gazprom?

Znaki zapytania nad inwestycjami w Turcji, rozszerzeniem Gazociągu Północnego i dostępem do OPAL oraz ...

Polska ma pozostać węglowa i niezależna energetycznie

Wciąż brak wizji struktury paliwowej w energetyce do 2050 r. Ale ze słów przedstawicieli ...

Gazprom kontra Europa – pytania bez odpowiedzi

Przez lata Polska w swojej walce o uniezależnienie się od dyktatu Gazpromu w kwestii ...

Spór z Iranem podnosi ryzyko na rynku ropy

Spór amerykańsko-irański doprowadził jak dotąd jedynie do umiarkowanego wzrostu cen ropy. Inwestorzy nie spodziewają ...

Komisja Europejska zgodziła się na fuzję Orlenu z Energą

PKN Orlen uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie gdańskiego koncernu energetycznego Energa. Trwa ...