840 mln zł zysku w Enerdze

materiały prasowe

Energa zakończyła 2015 r. przychodami na poziomie 10,8 mld zł. To o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto grupy sięgnął 840 mln zł wobec 1 mld zł rok wcześniej, z kolei wynik EBITDA oscylował w granicach 2,2 mld zł i było o 5 proc. Niższy rok do roku.

Skonsolidowane wyniki są nieco niższe niż w 2014 roku, w którym wyjątkowo sprzyjała sytuacja rynkowa.

– Mając na uwadze warunki, z jakimi grupa miała do czynienia w poszczególnych obszarach, każdy z segmentów osiągnął co najmniej dobre wyniki. W perspektywie kilkuletniej Energa notowała bardzo stabilny wzrost. Sytuacja finansowa Energi jest bardzo dobra i pozwoli na realizację celów strategicznych, które wyznaczymy w połowie tego roku – zapowiedział cytowany w komunikacie spółki Dariusz Kaśków, prezes Energi.

Wyniki grupy w kluczowym dla niej segmencie dystrybucji poprawiły się dzięki wyższej średniej stawce dystrybucyjnej, wyższym przychodom z tytułu opłat przyłączeniowych oraz większemu zapotrzebowaniu na energię (o ponad 58 proc.). Wynik EBITDA tego segmentu był o 10 proc. lepszy niż w 2014 r. i ukształtował się na poziomie 1,7 mld zł. Przychody po wzroście o 6 proc. wyniosły 4,3 mld zł.

Z kolei wzrost segmencie sprzedaży został wypracowany dzięki realizacji wyższej marży na sprzedaży energii, co było efektem rozbudowy oferty produktowej dla klientów i niższych kosztów praw majątkowych. Przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,7 mld zł, utrzymanych na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, EBITDA wzrosła o 31 proc. do 172 mln zł. W 2015 roku rozwijana była sprzedaż gazu, której wolumen wzrósł kilkukrotnie w ujęciu rok do roku. To jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Energa-Obrót w przyszłości.

Pogorszyły się rezultaty biznesu wytwórczego, co było wynikiem skrajnie trudnych warunków hydrologicznych oraz remontem kapitalnym jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce, przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na pracę w wymuszeniu na rzecz PSE. Spadły też ceny zielonych certyfikatów – ich rynkowa cena obniżyła się o 1/3. Dlatego w tym obszarze grupa zanotowała 375 mln zł wyniku EBITDA wobec 698 mln zł w 2014 r. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1,4 mld zł wobec 1,8 mld zł w poprzednim roku. krajnie trudnymi warunkami hydrologicznymi, które wpłynęły na produkcję energii w elektrowniach wodnych oraz remontem kapitalnym jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce, przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na pracę w wymuszeniu na rzecz PSE. Wpływ ten udało się zmniejszyć poprzez wyższą sprawność bloków konwencjonalnych i obniżenie jednostkowego kosztu węgla oraz biomasy

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w grupie Energa na koniec 2015 r. wyniosła 1,4 GWe, z czego 41 proc. to źródła odnawialne. Grupa wytworzyła 4,1 TWh energii elektrycznej brutto, wobec 5,1 TWh energii wygenerowanej w poprzednim roku. Spadek wynika głównie trudnych warunków hydrologicznych, a także z mniejszej produkcji w Elektrowni w Ostrołęce. Ta ostatnia związana była z planowym remontem kapitalnym jednego z bloków oraz niższym zapotrzebowaniem na pracę tej elektrowni na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej.

Produkcja z OZE w 2015 roku wyniosła 1,7 TWh i była o 4 proc. niższa. To głównie wynik skrajnie trudnych warunków hydrologicznych w miesiącach letnich. Dzięki większej wietrzności oraz dodatkowej produkcji z nowej farmy wiatrowej Myślino o 36 proc. wzrosła produkcja energii w elektrowniach wiatrowych.

Wolumen energii przesyłanej przez Energa-Operator był o 3 proc. wyższy niż w 2014 roku i wyniósł ponad 21,5 TWh.

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych była o 2 proc. wyższa i wyniosła 16,8 TWh.

Mogą Ci się również spodobać

Walka ze smogiem na wszystkich frontach!

Smog to już nie tylko hasło głośno wykrzykiwane przez ekologów, ale realne zagrożenie, z ...

Amerykańskie uderzenie w prorosyjskie koncerny

Amerykańskie sankcje przeciwko pięciu zachodnim firmom wspierającym Gazprom w rozbudowie gazociągu północnego, mogą zadziałać już ...

Negawatts, i.e. let’s save energy instead of building blocks

Poland’s energy policy until 2040 doesn’t take global trends into account. The just published ...

Warto skarżyć MSR

Złożenie przez polski rząd pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE o stwierdzenie nieważności ustanowienia energetycznej ...

Greenpeace przeciw Nord Stream 2

Niepokój organizacji budzi planowana budowa gazociągu przez teren rosyjskiego rezerwatu Kurgalsky. Greenpeace domaga się ...

Ropa z Dakoty: cena spadła poniżej zera

Kupujący ropę niskiej jakości w USA (marka North Dakota Sour) domagają się od producenta ...