Azoty poniosły w ubiegłym roku ogromne straty

Koncern szczególnie słabe wyniki wykazał w biznesie tworzyw sztucznych. Źle było też w obszarach agro i chemia. O kiepskich wynikach zdecydowały zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne.

Publikacja: 25.04.2024 08:56

Azoty poniosły w ubiegłym roku ogromne straty

Foto: materiały prasowe

Dzisiaj tuż po północy Azoty opublikowały szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej za IV kwartał i cały 2023 r. I tak w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku koncern wypracował 3,08 mld zł przychodów, co było rezultatem o prawie 40 proc. gorszym od osiągniętego rok wcześniej. Z kolei strata EBITDA zmalała do 10 mln zł z 296 mln zł, a strata netto wzrosła do 1,45 mld zł z 1,02 mld zł.

Czytaj więcej

Wymiana władz w firmach grupy Azoty nabiera tempa

Duże odpisy powiększyły straty Azotów

Spośród czterech kluczowych biznesów zdecydowanie najgorsza sytuacja panowała w zakresie działalności obejmującej produkcję i sprzedaż tworzyw sztucznych. Azoty tłumaczą, że w omawianym okresie popyt na sztandarowy produkt grupy, czyli poliamid, był słaby a marże niskie. Wprawdzie zanotowano poprawę zapotrzebowania zgłaszanego przez branżę motoryzacyjną, ale nadal było ono niższe niż przed pandemią.

Nieco lepiej prezentowały się biznesy agro i chemii. W pierwszym z nich o osiągniętych wynikach decydowały stabilizujące się ceny gazu ziemnego, węgla i większości pozostałych surowców oraz wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej. Ponadto utrzymywał się spadkowy trend cen płodów rolnych oraz względnie stabilny popyt na nawozy azotowe. Z kolei w biznesie chemii obserwowano niski popyt, na co wpływ miała niekorzystna sytuacja makroekonomiczna na świecie, w tym brak oczekiwanego ożywienia gospodarczego w Chinach.

Czytaj więcej

Prezes Azotów: Ostatnie lata osłabiły grupę we wszystkich wymiarach

Azoty zauważają, że wyniki finansowe IV kwartału zostały obciążone istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych. Chodzi zwłaszcza o przeszacowanie zależnej Grupy Azoty Polyolefins, spółki celowej realizującej sztandarowy projekt dotyczący budowy w Policach nowego zakładu produkującego polipropylen. Odpisy spowodowały zmniejszenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego o łączną kwotę 1,56 mld zł.

Konieczny jest plan naprawczy Azotów

W efekcie Azoty szacują, ze w całym 2023 r. wypracowały 13,55 mld zł przychodów, co oznacza ich spadek o ponad 45 proc. w stosunku do 2022 r. Z kolei strata EBITDA wyniosła 1,37 mld zł wobec 2,55 mld zł na plusie rok wcześniej. Wreszcie strata netto sięgnęła 3,29 mld zł. W 2022 r. koncern wypracował 584 mln zł zysku netto. Według zarządu bardzo trudna sytuacja finansowa, w jakiej się znalazła grupa, była spowodowana zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

„Wyniki grupy Azoty w raportowanym okresie były determinowane przede wszystkim brakiem działań dostosowawczych po stronie spółki do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych” - pisze spółka w komunikacie prasowym. Dodaje, że pierwsze oznaki niekorzystnych trendów rynkowych były widoczne już w 2022 r.

Czytaj więcej

Nowy zakład Azotów pełną parą ruszy za kilka miesięcy

Pomimo wyraźnego pogorszenia się wyników nie wypracowano jednak kompleksowego programu działań naprawczych. To skutkowało m.in. osłabieniem relacji z rynkiem i utrzymywaniem się wysokich kosztów produkcji wynikających z nadmiernych, w stosunku do cen rynkowych, kosztów zakupu gazu.

 „Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2023 r. potwierdzają trudną sytuację grupy Azoty. Kluczowe zadanie, jakie stoi przed obecnym zarządem to wypracowanie i wdrożenie planu naprawczego” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Skolmowski, wiceprezes Azotów. Dodaje, że równolegle do prowadzonych rozmów z instytucjami finansowymi, koncern szuka synergii w ramach całej grupy, optymalizuje koszty i wzmacnia relacje z partnerami biznesowymi.

Dzisiaj tuż po północy Azoty opublikowały szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej za IV kwartał i cały 2023 r. I tak w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku koncern wypracował 3,08 mld zł przychodów, co było rezultatem o prawie 40 proc. gorszym od osiągniętego rok wcześniej. Z kolei strata EBITDA zmalała do 10 mln zł z 296 mln zł, a strata netto wzrosła do 1,45 mld zł z 1,02 mld zł.

Duże odpisy powiększyły straty Azotów

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Surowce i Paliwa
Amerykańscy nafciarze za Bidena prosperują. Ale przyszłość widzą w Trumpie
Surowce i Paliwa
Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy
Surowce i Paliwa
Rosyjski eksport paliw jak w pandemii. Coraz więcej uszkodzonych rafinerii