Oczekiwano lepszych wyników w Lotosie

Bloomberg

W 2015 r. koncern zanotował rekordowy oczyszczony zysk EBITDA LIFO. Mimo to poniósł czystą stratę. Dodatkowo wyniki za 4 kwartał były słabsze od oczekiwań analityków.

Ubiegły rok Grupa Lotos zamknęła przychodami na poziomie 22,7 mld zł oraz startą netto wynoszącą 263,3 mln zł. Dla porównania w 2014 r. jej sprzedaż sięgała 28,5 mld zł, a czysta strata 1,47 mld zł. Spadek przychodów to przede wszystkim efekt niskich cen ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. Nie udało się go zahamować pomimo wolumenowego wzrostu produkcji paliw i innych produktów o 8,4 proc. Ujemny wynik netto to z kolei m.in. efekt dokonanych odpisów aktualizujących wartość majątku o łącznej wartości 293 mln zł. Spośród nich największe znaczenie mały koszty zaległego podatku VAT (161 mln zł), odpisy aktualizujące aktywa poszukiwawczo – wydobywcze na Litwie (69 mln zł) oraz odpisy nakładów i koszty związane z bałtyckim złożem B8 (41 mln zł).

Kluczowy dla gdańskiego koncernu wskaźnik, czyli oczyszczony zysk EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z pominięciem zmian na zapasach ropy oraz odpisów aktualizujących majątek trwały) wyniósł jednak 2,16 mld zł i był o 55 proc. lepszy niż rok wcześniej. Oczyszczony zysk EBITDA LIFO był też rekordowy w historii koncernu.

– W 2015 r. Lotos osiągnął rekordowe wydobycie węglowodorów oraz przerób surowca w gdańskiej rafinerii. Średnie dzienne wydobycie ze złóż zlokalizowanych w Polsce, Norwegii i na Litwie wyniosło blisko 28,4 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) – pisze w liście do akcjonariuszy Paweł Olechnowicz, prezes spółki. Dodaje, że zrealizowano ubiegłoroczne plany rozwoju sieci stacji paliw. Pod koniec grudnia sieć Lotosu liczyła 476 stacji, o 35 obiektów więcej niż rok wcześniej. W tym roku prezes planuje przekroczyć liczbę 500 stacji.

Większość giełdowych analityków oczekiwała, że w końcówce roku Grupa Lotos wypracuje lepsze wyniki od podanych dzisiaj rano. Tymczasem czwarty kwartał okazał się słabszy od ich prognoz zwłaszcza na poziomie ponoszonych przez koncern strat. Słabe wyniki, licząc rok do roku, grupa uzyskała zwłaszcza w segmencie wydobywczym, co jest przede wszystkim efektem niskich cen ropy i gazu. Mocno poprawiły się za to wyniki w obszarze detalicznej sprzedaży paliw. Wreszcie najważniejszy dla firmy segment produkcji i handlu przyniósł 71-proc. wzrost na poziomie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO.

Mogą Ci się również spodobać

Enea: Tylko w OZE powinno być lepiej w 2016 r.

Enea spodziewa się w tym roku pogorszenia perspektyw segmentach wydobycie, dystrybucja i obrót – ...

Litwa: Gazpromu więcej, ale mniej

W tym roku zwiększy się udział Rosjan w litewskim rynku gazu. To jednak wciąż ...

Czechy zatrzymały rurociąg „Przyjaźń”, Kreml zwołuje pilne spotkanie

Po Polsce, także Czechy wstrzymały import zanieczyszczonej rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Za cztery dni ...

Marzec i Drozd stracili posady w PGE, Woszczyk na razie zostaje

Obradująca w piątek rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej odwołała dwóch wiceprezesów i delegowała do ...

Jakucja odłączona od zasilania

Moskwa wprowadziła w swojej największej i najzimniejszej prowincji stan wyjątkowy. Pożar w rejonowej elektrowni ...

Skarb stworzył niebezpieczny precedens

Niewiele zabrakło do zablokowania uchwały walnego zgromadzenia PGE dotyczącej podniesienia kapitału zakładowego spółki poprzez ...