Ostatnie miesiące były trudne dla Orlenu

Bloomberg

Wyniki koncernu oczyszczone ze zdarzeń jednorazowych były słabsze od oczekiwanych. To konsekwencja niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i pandemii koronawirusa.

W II kwartale kluczowy dla grupy PKN Orlen wskaźnik, czyli EBITDA LIFO, wyniósł 5,69 mld zł i był ponad dwukrotnie wyższy od zanotowanego rok temu. Wynik ten oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (3,69 mld zł zysku z okazjonalnego nabycia Energi i 1,2 mld zł odwrócenia odpisów aktualizujących wartość zapasów) wygląda już jednak znacznie gorzej, gdyż sięga zaledwie 796 mln zł. To dużo mniej niż oczekiwał rynek, czego konsekwencją jest spadający od rana kurs akcji płockiego koncernu. Wprawdzie na otwarciu notowań cena walorów spółki wynosiła jeszcze 56,1 zł, co oznaczało jej zniżkę o 0,2 proc., ale w kolejnych minutach przeceny przekraczały już nawet 3 proc.

Czytaj także: Orlen będzie inwestował w biogazownie

W II kwartale PKN Orlen wypracował zaledwie 17 mld zł przychodów (spadek o 42 proc.), mimo że od 30 kwietnia w swoich wynikach uwzględnia również rezultaty wypracowywane przez Energę. Zniżka wpływów to przede wszystkim konsekwencja niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. W szczególności należy zauważyć niższe w ujęciu rok do roku notowania produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadek wolumenów sprzedaży. Mimo to zysk netto wyniósł 3,99 mld zł (wzrost o 148,9 proc.), co było konsekwencją wcześniej wspomnianych zdarzeń jednorazowych o charakterze czysto księgowym.

PKN Orlen po raz pierwszy swój biznes podzielił na pięć głównych segmentów działalności: rafinerię, petrochemię, energetykę, detal i wydobycie (wcześniej trzy pierwsze ujmowano łącznie jako downstream). Spośród nich w II kwartale jednie energetyka poprawiła zysk EBITDA LIFO. To konsekwencja wzrostu produkcji i sprzedaży prądu, niskich cen gazu, surowca z którego koncern wytwarza około jednej trzeciej prądu oraz przejęcia Energi. Gdańska grupa wypracowała w II kwartale 487 mln zł zysku EBITDA. Mimo że spadł on o 31 proc., to był lepszy od oczekiwanego przez rynek.

Płocki koncern największe spadki zysków zanotował w biznesie petrochemicznym. To głównie następstwo spadku marż na olefinach i nawozach częściowo skompensowanego wyższymi marżami na poliolefinach i PCW. Zmalała też ilość sprzedanych produktów petrochemicznych. Orlen informuje, że w II kwartale wykorzystywał posiadane instalacje w 73 proc., na co wpływ miały cykliczne postoje remontowe.

Mniejsze zyski przyniosła też działalność rafineryjna za sprawą spadku marż na benzynie, oleju napędowym i paliwie lotniczym. Również w tym przypadku miejsce miały istotne remonty, a w związku z tym wykorzystanie instalacji było dość niskie, bo wyniosło 71 proc.

Stosunkowo mało zmalały zyski w segmencie detalicznym. Wprawdzie na stacjach paliw spadł popyt na benzyny, diesla i LPG ale poprawiły się za to marże na ich sprzedaży. Z drugiej strony zmalały marże na sprzedaży oferty gastronomicznej i sklepowej.

– Wypracowaliśmy wyniki finansowe, które pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa pozwalają nam kontynuować inwestycje rozwojowe oraz procesy akwizycyjne. PKN Orlen, uwzględniając przejęcie grupy Energa, utrzymuje dobrą sytuację płynnościową – przekonuje Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Basen Permski czyli łupkowe eldorado

Amerykańskie giganty paliwowe mocno inwestują w największe złoża łupkowe kraju. Za pięć lat podwoją ...

#RZECZoBIZNESIE: Katarzyna Guzek: Jak zabezpieczyć Polskę przez 20 stopniem zasilania?

Ostatni raport ENTSO-E, organizacji zrzeszającej operatorów sieci przesyłowych w Europie alarmuje, że Polska będzie ...

Parasol ochronny nad biogazowniami

Firmy zobowiązane do zakupu zielonej energii będą musiały wykazać, że jej część kupiły w ...

Łatwiej zmienisz dostawcę prądu, a ceny będą niższe

Bruksela chce energetyki czystej, rynkowej i nastawionej na konsumenta. Nowy pakiet energetyczny nie jest ...

Klimatyczny brainstorming. Nie tylko na transparentach.

Młodzież bierze klimat w swoje ręce. Nie tylko trzymając transparenty – te już nie ...

Bliżej zniesienia taryf na gaz ziemny

Od 1 października 2017 r. urzędowe ceny mają przestać obowiązywać wszystkich, poza gospodarstwami domowymi. ...