MOL aktualizuje strategię. Stawia na zieloną transformację w naszym regionie

Do 2030 r. węgierski koncern zamierza przeznaczyć 4 mld dol. na ekologiczne inwestycje. - Bardzo ambitne cele wyznaczone przez UE muszą zostać osiągnięte - zapowiada prezes MOL Zsolt Hernádi.

Publikacja: 14.03.2024 11:36

Stacja benzynowa MOL w Czechach

Stacja benzynowa MOL w Czechach

Foto: Bloomberg

Grupa kapitałowa MOL zaktualizowała długoterminową strategię „Shape tomorrow” opracowaną jeszcze w 2016 r. Jej priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz przeprowadzenie stabilnej zielonej transformacji.

Założono w niej m.in., że koncern będzie dążył do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Zwiększono nacisk na inwestycje w odnawialne paliwa, zielony wodór, biometan i energię geotermalną. W związku z tym do 2030 r. grupa zamierza wydać ponad 4 mld dol. na zielone inwestycje.

Czytaj więcej

Coraz więcej stacji pod szyldem MOL

Zarząd MOL-a przypomina, że już od ośmiu lat realizuje strategię, zgodnie z którą dywersyfikuje działalność, odchodząc od paliw kopalnych i stopniowo rozwijając się w branży petrochemicznej oraz usługach konsumenckich. W związku z ogromnymi wyzwaniami i zmianami w branży energetycznej, mającymi miejsce w ostatnich latach, postanowiono zaktualizować strategię koncernu.

Prezes MOL Zsolt Hernádi: transformacja energetyczna musi zostać przeprowadzona

„Nie wierzymy w dogmatyczne podejście, szukamy inteligentnych rozwiązań. Idziemy naprzód w trzeźwy, pragmatyczny sposób, umożliwiając zieloną transformację energetyczną, a jednocześnie bezkompromisowo gwarantując bezpieczeństwo dostaw energii, konkurencyjność naszej firmy i tworzenie wartości dla naszych akcjonariuszy” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Zsolt Hernádi, prezes MOL-a.

Dodaje, że oprócz tradycyjnej działalności biznesowej, koncern będzie wykorzystywał zieloną energię, aby uczynić firmę, a tym samym cały region Europy Środkowej, bardziej zrównoważonym, samowystarczalnym i konkurencyjnym. „Nie ma wątpliwości, że transformacja energetyczna musi zostać przeprowadzona, a bardzo ambitne cele wyznaczone przez Unię Europejską osiągnięte. Leży to w interesie nas wszystkich” - twierdzi Hernádi.

Czytaj więcej

Węgry chcą dłużej zarabiać na rosyjskiej ropie. Znów występują o zwolnienie z sankcji

MOL zainwestuje miliard dolarów w projekty związane z efektywnością energetyczną

Zaktualizowana strategia w biznesie rafineryjno-petrochemicznym duży nacisk kładzie na rozwój produkcji biometanu i zielonego wodoru. Wzrośnie też znaczenie biokomponentów i przerobu odpadów. Aby odejść od paliw kopalnych, grupa MOL do 2030 r. zainwestuje 1 mld dol. w przerób odpadów, recykling i inwestycje chemiczne.

Ponadto ponad 1 mld dol.  zostanie wydatkowanych na projekty związane z efektywnością energetyczną, zwiększenie udziału zrównoważonych paliw w sprzedaży oraz istotne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z prowadzonej działalności.

Niezależnie od tego MOL nadal będzie inwestował w rafinerie, przeznaczając 150 mln dol. na poprawę ich wydajności i kontynuując wydatki na dalsze wzmacnianie ich elastyczności w zakresie przetwarzania ropy naftowej.

Czytaj więcej

Ruszyła pierwsza w Polsce stacja z logo MOL

Węgierski koncern rozwinie sieć stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej

Celem w biznesie wydobywczym jest utrzymanie wydobycia ropy i gazu na średnim poziomie co najmniej 90 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie przez kolejne pięć lat. Ponadto MOL wykorzystując swoje istniejące kompetencje chce rozpocząć poszukiwania geotermalne, uruchomić pilotażowy projekt litowy i skoncentrować się na budowaniu zdolności magazynowania w ramach projektów wychwytywania i składowania CO2.

Działalność detaliczna (usługi konsumenckie) ma do 2030 r. pozwolić na osiąganie zysku EBITDA na poziomie 1 mld dol.  rocznie. W tym biznesie przewidziany jest m.in. dalszy rozwój sieci stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto planowane jest zwiększenie udziału produktów pozapaliwowych we wszystkich transakcjach do 65 proc. w 2025 r. oraz 85 proc. w 2030 r. Koncern zamierza też rozszerzyć ofertę gastronomiczną oraz rozbudowywać sieć ładowania pojazdów elektrycznych i przygotowywać się do dystrybucji wodoru.

Grupa kapitałowa MOL zaktualizowała długoterminową strategię „Shape tomorrow” opracowaną jeszcze w 2016 r. Jej priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz przeprowadzenie stabilnej zielonej transformacji.

Założono w niej m.in., że koncern będzie dążył do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Zwiększono nacisk na inwestycje w odnawialne paliwa, zielony wodór, biometan i energię geotermalną. W związku z tym do 2030 r. grupa zamierza wydać ponad 4 mld dol. na zielone inwestycje.

Pozostało 89% artykułu
Paliwa
Węgry rozważają ograniczenia cen paliw płynnych po ataku Izraela na Iran
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Paliwa
Borys Budka: Daniel Obajtek z kolegami opłacali z kasy Orlenu stomatologa i botoks
Paliwa
Orlen inwestuje w usługi inżynieryjne
Paliwa
Wyrok dotyczący połączenia Orlenu z Lotosem zapadnie za miesiąc
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Paliwa
Kulisy gry o Orlen. Nowy prezes to nie wszystko