Lubelski Węgiel Bogdanka zdecydował o dostosowaniu planowanego poziomu produkcji węgla w 2024 r. do zaktualizowanych możliwości sprzedażowych. W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o odwołaniu wstępnego celu produkcyjnego przyjętego na 2024 r. (ok. 9 mln ton węgla handlowego) i wyznaczeniu go w przedziale ok. 7-8 mln ton węgla handlowego. 

-Powyższa decyzja oparta jest na podstawie informacji handlowych wpływających do spółki od krajowych i zagranicznych kontrahentów, w tym w szczególności o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do GK Enea o ok. 934 tys. ton w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok minimalnych wolumenów - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Węgiel w odwrocie. Spadki produkcji, duże zapasy i jeszcze większy import prądu

jak przekonuje spółka problemy w oszacowaniu celu produkcyjnego wynikają obecnie z trudnej, a w skali całego roku nieprzewidywalnej sytuacji na rynku węgla energetycznego. - Obecnie obserwujemy znaczącą nadpodaż miałów energetycznych na rynku polskim, niską generację energii z węgla kamiennego, wysoką generację energii z OZE, utrudnienia w prowadzeniu eksportu węgla na ogarniętą wojną Ukrainę, jak również wysoki stan zapasów węgla przy kopalni, wynoszący ok. 0,5 mln ton, podkreślono w materiale -czytamy dalej. 

Spółka w pierwszej kolejności będzie zmierzała do zmniejszenia wyżej wskazanego poziomu zapasów, co pozwoli na zwiększenie elastyczności prowadzenia produkcji w kolejnych kwartałach, jak również umożliwi optymalizację kosztów w zakresie determinowanym możliwościami sprzedażowymi.-  Jednocześnie spółka informuje, że w przypadku wzrostu zapotrzebowania na węgiel energetyczny na rynku spółka zachowuje możliwość bieżącego reagowania poprzez zwiększenie produkcji w związku z wykonanymi w ubiegłym i bieżącym roku pracami przygotowawczymi - podsumowano.