Zarząd spółki poinformował o zamknięciu 7 grudnia 2023 roku transakcji nabycia 60 proc. udziałów w spółce Naxxar Wind Farm Four Srl z siedzibą w Bukareszcie od Naxxar Renewable Energy Management Holding Srl i wykonaniu warunkowej umowy nabycia udziałów zawartej 5 października 2023 r.  „Przeniesienie własności udziałów nastąpiło w dniu 7 grudnia 2023 roku zgodnie z postanowieniami umowy, w zamian za płatność w wysokości 3 476 574,81 euro z ewentualną korektą o mechanizm długu netto” – czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Polenergia notuje większy zysk niż przed rokiem

Umowa dotyczy nabycia 60 proc. udziałów w spółce, która rozwija jedną z największych farm wiatrowych w tej części Europy. Projekt o łącznej mocy do 685,6 MW ma techniczne warunki przyłączenia do sieci.  - Rumuński rynek energetyczny jest z kolei trzecim największym rynkiem w regionie CEE. To całkowicie nowy etap w rozwoju Polenergii i kolejny wielki krok w realizacji naszej strategii bardzo dynamicznego wzrostu. Z jednej strony stale i bardzo szybko poszerzamy portfolio produktów i usług. Z drugiej, dziś już nie tylko produkujemy energię, ale zaczęliśmy ją także dostarczać do klienta końcowego. Teraz czas na trzeci kierunek - wyjście poza Polskę – tłumaczyła w październiku Dominika Kulczyk, przewodnicząca rady nadzorczej Polenergii.