Współdzielenie sieci przez OZE przyjęte. Teraz decyzję musi podjąć Sejm

Współdzielenie sieci elektroenergetycznych przez kilka podmiotów będzie możliwe. Senat przyjął kluczową poprawkę do nowelizacji ustawy o OZE, która pozwoli w bardzo szybkim tempie na podłączenie bez zbędnych inwestycji dodatkowych kilka GW zielonej mocy.

Publikacja: 28.07.2023 18:44

Współdzielenie sieci przez OZE przyjęte. Teraz decyzję musi podjąć Sejm

Foto: energia.rp.pl

W trakcie prac senackich do ustawy wprowadzono kilka poprawek, także te dotyczące tzw. cable poolingu, czyli możliwości włączenia do sieci kilku źródeł odnawialnych za pomocą jednego, dzielonego między te źródła przyłącza.

Współdzielenie sieci

Regulacja zakłada, że wytwórcy OZE, chętni o skorzystania z cable poolingu będą musieli zawrzeć między sobą stosowne porozumienie, w wyniku którego jeden z tych wytwórców wystąpi o warunki przyłączenia do sieci za pomocą jednego przyłącza wszystkich źródeł, objętych porozumieniem. Stanowisko rządu dla tych poprawek było pozytywne. - Poprawka o współdzieleniu sieci pozwoli na zwiększenie możliwości przyłączenia do sieci dodatkowych 5 GW zielonej energii. Dzięki temu mamy miliardowe oszczędności przy rozbudowie sieci – wskazał wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. „Prawidłowe zapisy dotyczące cable poolingu pozwolą na szybkie wybudowanie w Polsce co najmniej 5 – 7 GW solarnych i wiatrowych źródeł energii bez konieczności oczekiwania przez inwestorów na decyzje przyłączeniowe, bez nadmiernego obciążania systemu elektroenergetycznego. W skali kraju może to dać nawet do 12 TWh taniej zielonej energii. Niektóre opracowania wskazują że potencjał w cable poolingu w Polsce jest znacznie większy, nawet na poziomie 25 GW nowych mocy” – czytamy w stanowisku Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Czytaj więcej

Orlen inwestuje w kolejne farmy wiatrowe w Wielkopolsce

Zmiany w sektorze biometanu

Nowelizacja ustawy o OZE implementuje do polskiego prawa rozwiązania dyrektywy RED II (o wspieraniu OZE) m.in. w obszarach ciepłownictwa i chłodnictwa czy gwarancje pochodzenia. Zawiera też rozwiązania dla morskich farm wiatrowych, biometanu, klastrów energii, wsparcia operacyjnego dla OZE, instalacji hybrydowych. Wprowadza definicję biometanu, rejestr wytwórców biogazu, likwiduje wsparcie dla biogazu w postaci świadectw pochodzenia, oraz ustanawia wsparcie operacyjne dla biometanu w postaci systemu feed-in-premium. Biometan zostaje dodany do katalogu paliw gazowych.

Definicja klastra energetycznego 

Ustawa zmienia także definicję klastra energetycznego. Musi się on składać z przynajmniej jednej jednostki samorządu, a zakres działalności klastra rozszerza się o magazynowanie energii. Klastry będą mogły działać na obszarze jednego powiatu, pięciu sąsiadujących ze sobą gmin, i dodatkowo na obszarze jednego Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wprowadza się rejestr klastrów, projekt ustala także zasady współpracy i rozliczeń klastra z OSD.

W ramach systemu wsparcia, energia wyprodukowana a następnie zużyta przez strony klastra będzie zwolniona z opłat OZE i kogeneracyjnej oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i świadectwami efektywności energetycznej. Do końca 2026 r. wymagane będzie, aby co najmniej 30 proc. energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci przez strony porozumienia klastra pochodziło z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze energii nie przekraczała 150 MW oraz umożliwiała pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40 proc. łącznego rocznego zapotrzebowania stron porozumienia klastra energii.

Ułatwienia dla fotowoltaiki

Ustawa zakłada też podniesienie progu mocy dla instalacji fotowoltaicznych, powyżej którego wymagane jest pozwolenie na budowę z 50 do 150 kW. Pozwolić to może na jeszcze szybszy rozwój fotowoltaiki dla małego biznesu. W ciągu ostatnich kilkunastu miesiącach rozwijali się prosumenci biznesowi (sektor MŚP), a więc tacy, którzy budują zwyczajowo na dachach swoich zakładów instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW. 

Ułatwienia PPA

Ustawa wprowadza do Prawa energetycznego podstawy praawne do kontraktowania energii w oparciu umowy typu PPA (Power Purchase Agreement), rozumiane jako sprzedaż energii elektrycznej z OZE bezpośrednio od wytwórcy. Wprowadza się też mechanizm wsparcia operacyjnego dla wskazanych źródeł OZE, którym upływa 15-letni okres wsparcia z systemu świadectw pochodzenia.

Więcej morskiego wiatru ze wsparciem 

Ustawa przewiduje, że maksymalna moc morskich farm wiatrowych, które mogą zyskać wsparcie w formie kontraktów różnicowych w aukcjach, przewidzianych na lata 2025-2031 zostaje zwiększona do 12 GW dzięki czterem aukcjom offshore w latach 2025 (4 GW), 2027 (4GW), 2029 (2 GW) oraz 2031 r. (2 GW). - Z punktu widzenia branży morskiej energetyki wiatrowej, kluczowym elementem ww. projektu ustawy jest zwiększenie ambicji w zakresie rozwoju sektora offshore. Decyzja zwiększająca dopuszczalną ilość morskich farm wiatrowych, które będą mogły powstać w ramach przewidzianego w przepisach systemu wsparcia z 10,9 GW do 17,9 GW to krok w dobrą stronę, który umożliwi nie tylko dostarczenie większych wolumenów, czystej i taniej energii, ale przede wszystkim umożliwi rozwój przemysłu offshore w Polsce. Kluczowe bowiem w tym zakresie jest posiadanie długoterminowej, ambitnej perspektywy rozwoju sektora offshore – dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, taka wizja została stworzona.- podkreśla w swoim stanowisku Polskie Stowrzyszenie Energetyki Wiatrowej, skupiające największe firmy z sektora OZE w Polsce.

Za ustawą głosowało 97 senatorów. Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

W trakcie prac senackich do ustawy wprowadzono kilka poprawek, także te dotyczące tzw. cable poolingu, czyli możliwości włączenia do sieci kilku źródeł odnawialnych za pomocą jednego, dzielonego między te źródła przyłącza.

Współdzielenie sieci

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OZE
Tauron oddaje do użytku kolejną farm wiatrową
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
OZE
Pierwszy kwartał stał pod znakiem spadku węgla i wzrostu OZE
OZE
Duże zmiany dla prosumentów. Jest projekt noweli ustawy OZE
OZE
Tauron buduje 360 MW w wietrze i słońcu
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
OZE
Bogdanka zmniejszy wydobycie węgla. Wszystko przez duże zapasy surowca w kraju