Zielona energia pompuje wyniki PGE

Grupa PGE publikuje wyniki za I kwartał 2022 r. O ile pod wpływem rosnących kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2 energetyka węgla osiąga gorsze wyniki EBITDA, to sektor OZE i dystrybucja staje się motorem napędowym notowań największej spółki energetycznej w kraju.

Publikacja: 25.05.2022 10:18

Zielona energia pompuje wyniki PGE

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2022 r. wyniósł 1 mld zł wobec 0,8 mld zł w I kwartale 2021 r., czyli był wyższy o 26 proc. Nakłady inwestycyjne wyniosły 0,9 mld zł., wobec przeszło 0,8 mld zł., w porównywalnym okresie 2021 r., co oznacza wzrost o 7 proc. Poziom zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 4,2 mld zł., co oznacza spadek o 34 mln zł w stosunku do IV kwartału 2021 r.

Dystrybucja i OZE na dużym plusie

Zysk EBITDA Grupy PGE wyniósł 2,6 mld zł, czyli o 19 proc. więcej niż w I kwartale 2021 r. – W tym roku, po raz pierwszy w historii PGE osiągnięty zysk EBITDA został w połowie wypracowany przez segmenty Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej. To one będą siłą napędową transformacji PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. Taki wynik był możliwy poprzez zapewnienie sprawności ekonomicznej funkcjonowania PGE. Dzięki temu możemy konsekwentnie realizować strategię transformacji – wskazuje prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 3 proc. przyczyniło się do poprawy wyniku działu Dystrybucji. Wygenerował on 0,8 mld zł., EBITDA, czyli o 21 proc. więcej niż w okresie porównywalnym. Sektor Dystrybucji był pod względem EBITDA najważniejszym dla wyniku finansowego PGE, a jego udział wyniósł 31 proc. EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła po raz pierwszy w historii 0,5 mld zł., co stanowi wynik o 159 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł blisko 0,6 mld zł., będąc o 68 proc. wyższy w skali roku, na co wpływ miały przede wszystkim przychody związane ze świadczeniem usług na rzecz spółek z Grupy PGE.

Węgiel pod coraz większą presją CO2

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,3 TWh, czyli nieznacznie więcej niż I kwartale 2021 r. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 10,3 TWh (o 18 proc. więcej r/r), z węgla kamiennego 4,9 TWh (spadek r/r o 21 proc.), a z gazu ziemnego 1,1 TWh (mniej o 22 proc. względem I kw. 2021 r.). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE wyniosła 0,8 TWh, czyli była wyższa r/r o 23 proc. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,2 TWh, o 10 proc. więcej niż w I kw. 2021 r.

Dział Energetyki Konwencjonalnej wypracował zysk EBITDA na poziomie 0,4 mld zł, czyli niższy o 14 proc. w porównaniu z I kwartałem roku 2021, na co główny wpływ miały wyższe koszty uprawnień do emisji CO2.

Segment Ciepłownictwa, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, które – jak wskazuje koncern – nie znalazły odzwierciedlenia w taryfach na ciepło, osiągnął zysk EBITDA na poziomie 0,2 mld zł., co oznacza spadek o 61 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 r.

OZE
Tauron oddaje do użytku kolejną farm wiatrową
OZE
Pierwszy kwartał stał pod znakiem spadku węgla i wzrostu OZE
OZE
Duże zmiany dla prosumentów. Jest projekt noweli ustawy OZE
OZE
Tauron buduje 360 MW w wietrze i słońcu
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
OZE
Bogdanka zmniejszy wydobycie węgla. Wszystko przez duże zapasy surowca w kraju