Według stanu na koniec września 2021 r. moc zainstalowana źródeł fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) wyniosła 6 GW - poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Operator zastrzega, że są to szacunkowe dane przekazane PSE przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Przypomnijmy, że według stanu na 1 stycznia 2021 r. moc źródeł słonecznych była na poziomie 3935,74 MW. W dużej mierze to zasługa prosumentów, a więc indywidulanych producentów energii elektrycznej. Według danych z września ich liczba wyniosła 705 227 tys. Łączna moc zainstalowana przez prosumentów to obecnie ponad 4,7 GW.