Najnowsze informacje na temat przyłączonych instalacji fotowoltaicznych podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wynika z nich, że moc zainstalowana w elektrowniach słonecznych w krajowej sieci na dzień 1 maja 2020 r. wynosiła 1832,7 MW. Oznacza to wzrost o 181,42 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. To również wzrost o 8,1 proc., licząc od początku kwietnia 2020 r.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

Z analizy Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) wynika, że pomimo pandemii koronawirusa, rozwój projektów fotowoltaicznych (PV) w Polsce nie jest zakłócony. Według danych instytutu z końca kwietnia, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy warunki przyłączenia do sieci otrzymało ponad 1000 projektów PV. W samym tylko I kwartale 2020 r. warunki przyłączenia do sieci otrzymały projekty PV o łącznej mocy ponad 400 MW. To więcej niż łączna moc wydanych warunków przyłączenia w całym 2017 r. Według instytutu oznacza to niesłabnące zainteresowanie inwestorów i deweloperów rozwojem projektów farm fotowoltaicznych.