Nowe taryfy nie zmienią naszego rachunku za gaz. Powrót VAT-u już tak

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa. Taryfy na gaz będą wyższe, ale odbiorcy nie zapłacą więcej za samo paliwo. Wzrosnąć ma jednak VAT.

Publikacja: 17.12.2022 15:20

Nowe taryfy nie zmienią naszego rachunku za gaz. Powrót VAT-u już tak

Foto: Bloomberg

Taryfy w górę, ceny bez zmian

17 grudnia 2022 r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy największego przedsiębiorstwa sektora gazowego, tj. sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz operatora systemu dystrybucyjnego - Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). W przypadku sprzedawcy gazu (PGNiG OD) taryfa ta będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r. Taryfa przyjęta w grudniu 2021 r. na 2022 r. wynosiła dla odbiorców indywidulanych z grupy taryfowej „W” dla wykorzystujących gaz do ogrzewania i/lub podgrzewania posiłków wynosiła 20 zł/KWh (200,17 zł za MWh). Nowe taryfy na gaz na rok następny będą jednak rosnąć do poziomu 64,99 zł/KWh ( 649,9 zł/MWh). Ceny zaś zgodnie z ustawą o mrożeniu cen na gaz będą wynosić tyle samo ile, w roku poprzednim, a więc 200,17 zł za MWh. Taryfa na rok 2023 r. nie oznacza więc podwyżek cen gazu, ale wskazuje różnicę między mrożoną ceną, a tą ustaloną w taryfie.

„Różnica pomiędzy ceną maksymalną wynikającą z w/w ustawy, a zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfą na paliwo gazowe dla PGNiG Obrót Detaliczny, zostanie pokryta przez rekompensaty wypłacane PGNiG Obrót Detaliczny z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Rozliczenia te nie będą miały wpływu na cenę za paliwo gazowe dla odbiorców objętych ochroną taryfową, która to cena maksymalnie wyniesie 200,17 zł/MWh” – podkreśla PGNiG OD.

Czytaj więcej

Za prąd możemy zapłacić więcej. Nasze zużycie o tym zdecyduje

„Dzięki rozwiązaniom przyjętym w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., będącej jeszcze w procesie legislacyjnym, cena za gaz dla odbiorców uprawnionych do ochrony taryfowej w przyszłym roku nie wzrośnie. Z ochrony taryfowej mogą korzystać gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców.” – wyjaśnia zaś PGNiG Obrót Detaliczny.

Ustawa ta jest jeszcze na biuro prezydenta i czeka na podpis. Rozszerzona ochrona taryfowa obowiązuje w Polsce od stycznia 2022 r.. W jej ramach PGNiG Obrót Detaliczny gwarantuje niższe ceny gazu ponad 7 mln gospodarstw domowych oraz przeszło 34 tysiącom podmiotów społecznie wrażliwych.

Powody wyżej taryfy

Urząd Regulacji Energetyki tłumaczy, że ze względu na trwającą od ponad roku wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym rynku gazu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które w 2023 r. mają chronić odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przed szokiem cenowym spowodowanym bezprecedensowym poziomem cen gazu ziemnego. W związku z tym, cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie z 2022 roku, tj. 200,17 zł/MWh. „W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożono także stawki opłat dystrybucyjnych na poziomie z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji stosowanej w 2022 r.” – przypomina URE.

Wprowadzenie przepisów mrożących ceny nie oznacza jednak braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. „Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy na 2023 r., kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym” – tłumaczy URE.

Czytaj więcej

Producent węgla z Indonezji najmocniej rosnącą spółką świata w 2022 roku

„Od 2021 r. obserwujemy wzrost cen gazu ziemnego w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się jego sprzedażą na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania błękitnego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu po jakich oferowany jest odbiorcom. Właśnie utrzymujący się wysoki poziom cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD, w największym stopniu przekłada się na wzrost cen w taryfie. Tym samym, cena paliwa gazowego w zatwierdzonej na 2023 r. taryfie przedsiębiorstwa PGNiG OD, przykładowo dla grup taryfowych W1-W4, wynosi 649,92 zł/MWh” – tłumaczy URE. Natomiast w przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiadającej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części naszego kraju, wzrost stawek został uzasadniony: spadkiem wolumenu dystrybuowanego paliwa, wzrostem inflacji, wzrostem kosztów pozyskania energii elektrycznej i paliw gazowych, wzrostem kosztów usług obcych.

Poziom zatwierdzonych 17 grudnia br. przez prezesa URE stawek opłat dystrybucyjnych oznacza średni wzrost płatności za usługi dystrybucji o ok. 21 proc. w stosunku do grudnia roku 2022 r., przy czym wzrost ten będzie dotyczył odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy realizujący ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Wyższy VAT, czyli wyższy rachunek

Komisja Europejska nie pozwoliła dłużej stosować zerowej stawki podatku VAT na gaz. Rząd przywrócił więc poprzednią najwyższą stawkę 23 proc. Bruksela wymaga jednak jedynie, aby ta stawka nie była niższa niż 5 proc. Rząd jeszcze rozważa, czy nie obniżyć 23 proc. stawki podatku VAT. Na ten moment jednak będziemy płacić tę najwyższą stawkę podatku za gaz.

Taryfy w górę, ceny bez zmian

17 grudnia 2022 r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy największego przedsiębiorstwa sektora gazowego, tj. sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz operatora systemu dystrybucyjnego - Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). W przypadku sprzedawcy gazu (PGNiG OD) taryfa ta będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r. Taryfa przyjęta w grudniu 2021 r. na 2022 r. wynosiła dla odbiorców indywidulanych z grupy taryfowej „W” dla wykorzystujących gaz do ogrzewania i/lub podgrzewania posiłków wynosiła 20 zł/KWh (200,17 zł za MWh). Nowe taryfy na gaz na rok następny będą jednak rosnąć do poziomu 64,99 zł/KWh ( 649,9 zł/MWh). Ceny zaś zgodnie z ustawą o mrożeniu cen na gaz będą wynosić tyle samo ile, w roku poprzednim, a więc 200,17 zł za MWh. Taryfa na rok 2023 r. nie oznacza więc podwyżek cen gazu, ale wskazuje różnicę między mrożoną ceną, a tą ustaloną w taryfie.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gaz
Chiny dostały z Gazpromu wielką zniżkę na gaz. Węgrom to się nie spodoba
Gaz
Szykuje się kolejne opóźnienie w rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu
Gaz
Największe złoże gazu w Europie zamknięte. Stało się zbyt niebezpieczne
Gaz
Dobre wieści z rynku gazu: potrzebujemy go coraz mniej
Gaz
Rosja chce upadłości PGNiG. Doliczyła się niezapłaconych podatków. Suma kuriozalnie niska