Grupa PGNiG dąży do zwiększania udokumentowanych zasobów oraz wydobycia gazu i ropy m.in. poprzez wzmacnianie pozycji rynkowej firm zależnych działających w tej branży.

Chodzi zwłaszcza o Exalo Drilling, spółkę świadczącą specjalistyczne usługi wiertnicze i serwisowe. W ostatnich latach kondycja tej firmy jednak pogarszała się. PGNiG tłumaczy, że w 2021 r. w dalszym ciągu panowało na rynku wyczekiwanie firm operatorskich na uruchomienie środków na poszukiwania i wydobycie. „Było to głównie spowodowane trwającą pandemią Covid-19 i niepewnością inwestorów co do tendencji cenowych na rynku węglowodorów. Notowania węglowodorów zaczęły dynamicznie rosnąć dopiero od połowy ubiegłego roku, zbyt późno, aby mogło się to przełożyć na uruchomienie jeszcze w 2021 r. nowych, nieplanowanych wcześniej projektów wiertniczych” – tłumaczy PGNiG.

W tym roku ma być lepiej. Exalo chce zwiększyć przychody od klientów spoza grupy PGNiG i na rynkach zagranicznych. W tym drugim przypadku chodzi o Pakistan, Zimbabwe, Austrię i ZEA. Kontynuowane są też rozmowy dotyczące odwiertów geotermalnych.