17 sierpnia 2022 r. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Wzrost stawek opłat wyniesie średnio 2,6 proc. W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych - tj. łącznie za gaz i jego dostawę - wzrosną od ok. 0,5 proc do 0,7 proc.

Dystrybucja w górę

– Zmiana taryfy dystrybutora gazu uzasadniona jest wzrostem kosztów zakupu gazu na potrzeby zużycia własnego oraz wzrostem kosztów zakupu usług przesyłania gazu, który wynika z lipcowej zmiany taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System – uzasadnia Urząd Regulacji Energetyki.

Urząd tłumaczy, że rachunek odbiorcy paliwa gazowego składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono zatem: zatwierdzoną dziś zmianę taryfy PSG oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 r. taryfę PGNiG Obrót Detaliczny.

Czytaj więcej

Kiedy w Polsce zabraknie gazu? Greenpeace rysuje na zimę czarny scenariusz

Sprzedaż bez zmian

URE przypomina, że ta taryfa na mocy obowiązujących przepisów została „zamrożona” i nie ulegnie zmianie w 2022 r. Rząd nie podjął jeszcze decyzji czy zamrozi ją na rok kolejny, choć zapowiedzi ze strony ministerstwa klimatu i środowiska wskazują, że ceny nadal będą zamrożone, choć nie jest pewne na jakim poziomie. – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakłada, że w związku z sytuacją na rynku gazu możliwy jest istotny wzrost taryf, chyba że ustawodawca zdecyduje o przedłużeniu obowiązywania rekompensat – przekazał wiceprezes Przemysław Wacławski podczas czwartkowej konferencji wynikowej. - Rekompensata zwraca spółce różnicę pomiędzy tym, za ile gazu ona sprzedaje do odbiorcy końcowego i za ile go nabywa. – Są więc dwie opcje. Opcja pierwsza to, że rozmawiamy z prezesem URE na temat nowej taryfy. I pewnie ten proces i tak będzie się toczył w tle, i prawdopodobnie - patrząc na ceny gazu na rynku - wzrost taryf powinien być dosyć istotny. Druga możliwość wydłużenia terminu działania ustawy o kolejny rok.– powiedział Wacławski podczas konferencji prasowej.

Czytaj więcej

Ceny gazu drastycznie rosną. PGNIG zadłuża się na miliardy

Ceny za gaz

Jak wynika z przedstawionych przez URE wyliczeń, wzrost o 2,6 proc. samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności kompleksowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych (tj. łącznej ceny za gaz i jego dostawę) o ok. 0,5 - 0,7 proc. – Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”.), z tytułu tej zmiany zapłacą średnio o ok. 22 grosze więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy zapłacą o ok 2,38 zł więcej miesięcznie – wyjaśnia URE.

Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.