Aby Litwa mogła wejść do strefy taryfowej Estonii, Finlandii i Łotwy, konieczne jest zniesienie cen za przesył gazu połączeniem między Litwą a Łotwą w punkcie w Kemenai, informuje litewskie operator Amber Grid, cytowany przez agencję BNS.

Proponowany model taryfowy przewiduje, że stawki będą ustalane na zewnętrznych punktach dopuszczenia gazu do regionu. Zniżki będą również stosowane w punktach dopuszczenia gazu ze źródeł alternatywnych.

Zespół ekspertów spółek-operatorów systemów gazowych Gasgrid Finland, Conexus Baltic Grid (Łotwa), Elering (Estonia) i Amber Grid przygotowuje wspólny wniosek, który jeszcze w tym roku trafi do krajowych organów regulacyjnych.

Rok 2022 to czas na konsultacje społeczne, wszelkie niezbędne decyzje rządów i krajowych regulatorów. Kolejny krok ku integracji może być realizowany od stycznia 2023 roku.