Pozwolenie na użytkowanie wydane dla terminalu LNG w Świnoujściu, wraz z odbiorem instalacji od generalnego realizatora inwestycji i uzyskaniem pozostałych decyzji administracyjnych, umożliwi rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji gazoportu. W efekcie nasz kraj będzie mógł kupować błękitne paliwo w dowolnym miejscu na świecie i odbierać surowiec z kierunków innych niż wschodni. Obecne techniczne możliwości regazyfikacyjne terminalu wynoszą 5 mld m sześc. i umożliwiają zaspokojenie 1/3 potrzeb polskiej gospodarki. Po ewentualnej rozbudowie jego możliwości regazyfikacyjne wzrosną do 7,5 mld m sześc.

Obecnie trwają ostatnie prace zmierzające do rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji gazoportu. Na początku kwietnia rozpoczęła pracę komisja, której zadaniem jest odbiór końcowy infrastruktury od generalnego realizatora inwestycji oraz przejęcie terminalu LNG do eksploatacji przez służby techniczne Polskiego LNG, firmy do której bezpośrednio należy gazoport.

Równolegle trwają procedury związane z formalnym wyznaczeniem operatora gazoportu oraz uzyskaniem niezbędnej koncesji oraz taryfy regazyfikacyjnej. Kilka dni temu rozpoczęły się z kolei konsultacje z uczestnikami rynku tzw. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Terminalu LNG (IRiET), które potrwają do 9 maja. Po wykonaniu tych czynności infrastruktura będzie gotowa na przyjmowanie komercyjnych dostaw skroplonego gazu. Pierwsza z nich zaplanowana jest na połowę lipca. Surowice do polskiego gazoportu na razie zdecydowało się sprowadzać jednie PGNiG.