We wtorek operatorzy gazowych systemów przesyłowych Polski i Ukrainy, podpisali umowę o współpracy (agreement on rules of cooperation) przy realizacji rurociągu łączącego sieci obu krajów. Porozumienie zawarte pomiędzy Gaz-Systenen i PJSC Ukrtransgaz określa zasady współpracy przy prowadzeniu dalszych prac obejmujących projektowanie i budowę nowego połączenia. Przewiduje także możliwość przeprowadzania tzw. procedury open season, która będzie miała na celu weryfikację komercyjnego i biznesowego uzasadnienia dla rozbudowy systemu przesyłowego, w szczególności ma potwierdzić rzeczywiste zainteresowanie rynku transportem gazu na Ukrainę. Finalna decyzja o realizacji projektu zostanie podjęta na podstawie wyników open season.

Projektowany polsko – ukraiński gazociąg ma powstać pomiędzy węzłem Hermanowice, po stronie polskiej, oraz węzłem Bliche Volytsia, po stronie ukraińskiej. Nowe połączenie pozwoli na zwiększenie możliwości transportu surowca z Polski na Ukrainę maksymalnie do 5 mld m sześc. rocznie począwszy od 2020 r. Do tego czasu ma być też ukończona rozbudowa polskiego systemu przesyłowego w zakresie umożliwiającym realizację powyższego celu.

Gaz-System informuje, że nowy gazociąg ma istotne znaczenie dla Polski zwłaszcza w kontekście planowanej rozbudowy krajowego systemu przesyłowego, który ma umożliwić transport gazu z kierunku tzw. Bramy Północnej (gazociąg polsko-norweski oraz terminal LNG) w kierunku Europy Wschodniej. Realizacja tego projektu powinna m.in. znacząco poprawić poziom dywersyfikacji źródeł dostaw gazu dla Ukrainy, która zyska dostęp do nowych źródeł. Przyczyni się też do dalszego zintegrowania rynku błękitnego paliwa w regionie i utworzenia korytarza transportowego wspomagającego integrację regionalnego rynku gazu, oraz wzmocnienia solidarności energetycznej.

Integracja polskiego i ukraińskiego systemu przesyłowego stanowi także ważny element tzw. Korytarza Gazowego Północ-Południe (połączy Bałtyk z Adriatykiem). W efekcie pozwoli na przesyłanie gazu z terminalu LNG w Świnoujściu z wykorzystaniem połączeń transgranicznych pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej. – Celem nadrzędnym jest zapewnienie elastycznej infrastruktury przesyłowej działającej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pozwalającej na połączenie zachodnich rynków gazowych oraz globalnego rynku LNG z rynkiem środkowoeuropejskim. Uzyskany w ten sposób efekt skali powinien korzystnie wpłynąć na konkurencyjność i atrakcyjność regionu dla potencjalnych uczestników rynku – napisał Gaz-System w komunikacie prasowym.