PERN chce wydać na inwestycje w 2017 r. ok. 150 mln zł

W 2017 r. PERN planuje zwiększyć środki na inwestycje, przeznaczając na ten cel ok. 150 mln zł. W mijającym 2016 r. spółka zrealizowała plan inwestycji o wartości ok. 90 mln zł – poinformował PAP prezes PERN Igor Wasilewski.

Publikacja: 20.12.2016 08:54

PERN to państwowa spółka, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, która zarządza na terenie kraju siecią rurociągów naftowych i paliwowych, a także bazami magazynowymi oraz oddanym do użytku w 2016 r. morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku.

Prezes PERN wśród planowanych na 2017 r. priorytetowych przedsięwzięć wymienił m.in.: rozpoczęcie budowy drugiego etapu gdańskiego Terminala Naftowego, rozbudowę parku zbiornikowego w bazie w Gdańsku, a także modernizację przejść rurociągów przez rzeki: Wisłę, Bug i Narew, intensyfikację przepustowości rewersyjnego Odcinka Północnego magistrali naftowej łączącej Płock i Gdańsk, jak również modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej.

„Na te i inne zadania PERN w przyszłym roku planuje przeznaczyć około 150 mln zł” – zapowiedział Wasilewski. Nawiązując do mijającego 2016 r., ocenił, że był to dla spółki „rok przełomowy, szczególnie w obszarze organizacyjnym oraz inwestycyjnym”. „PERN w 2016 r. zrealizował inwestycje o wartości około 90 mln zł” – dodał prezes.

Za jedno z najważniejszych wydarzeń w mijającym roku Wasilewski uznał przyjęcie strategii na lata 2016-20 dla grupy kapitałowej PERN. Zaznaczył, że główne założenia zaktualizowanych celów strategicznych spółki i jej grupy odpowiadają na pojawiające się, nowe wyzwania rynkowe.

Jak podkreślił prezes PERN, dzięki realizacji zapisanych w strategii zadań, w tym inwestycyjnych i rozwojowych, „spółka będzie mogła spełniać wysokie standardy technologiczne, organizacyjne, informatyczne, a tym samym pewniej niż kiedykolwiek gwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju i zajmować ważne miejsce w rozwoju polskiej gospodarki”.

„Nasze otoczenie biznesowe zmienia się w szybkim tempie, a my chcemy dostosować nie tylko PERN, ale i całą grupę spółki do tych zmian. Tylko w ten sposób zapewnimy bezpieczny rozwój dla firmy, pracowników oraz odpowiednie relacje z naszymi kontrahentami i właścicielem. W strategii zwymiarowaliśmy nasze zamierzenia inwestycyjne oraz wyniki, jakie zamierzamy osiągać, generując oczekiwany poziom zysku netto” – oświadczył Wasilewski.

Według niego, PERN, będący podmiotem zajmującym się logistyką ropy naftowej i paliw, „musi maksymalnie szybko – na ile to możliwe w tej branży – reagować na tendencje rynkowe”.

„Rewolucja łupkowa w USA uruchomiła początek zmian na globalnym rynku węglowodorów. W rezultacie radykalnie obniżyła się cena ropy, wzrosła konkurencja między producentami, zmieniają się kierunki dostaw. Obserwujemy wzmożoną dywersyfikację dostaw w przypadku polskich odbiorców. Rafinerie wykorzystują sytuację na rynku ropy i zaostrzającą się rywalizację między Rosją a pozostałymi producentami. Efekt: w Polsce pojawia się coraz więcej dostaw surowca głównie z Arabii Saudyjskiej i Iraku” – podkreślił Wasilewski. I dodał: „Przyjęta strategia PERN wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, wytyczając kierunki rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej”.

Prezes PERN przyznał, że decyzja o ewentualnej dywersyfikacji działań spółki o nowe usługi, w szczególności o rozpoczęciu magazynowania produktów chemicznych w gdańskim Terminalu Naftowym, „zostanie podjęta najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2017 r.”

„Wcześniej planowaliśmy, iż drugi etap Terminala Naftowego będzie dedykowany produktom naftowym oraz produktom chemicznym. Jednak rynek w ostatnim okresie bardzo się zmienił i aktualnie analizujemy, czy popyt na nasze usługi dla produktów chemicznych będzie wystarczająco duży, aby uzasadnić naszą inwestycję w tej części. Aktualnie jest duże zapotrzebowanie na pojemności magazynowe na ropę naftową. Zbiorniki na ropę, które oddaliśmy do eksploatacji na początku kwietnia zostały już zarezerwowane do końca 2017 r.” – wyjaśnił Wasilewski.

Według niego, konsekwencją niezbędnego dostosowywania się do dynamicznego, coraz bardziej wymagającego otoczenia, jest „szukanie synergii” w spółkach grupy kapitałowej PERN. „Klienci spółki wymagają od nas ciągłej poprawy jakości obsługi oraz efektywności współpracy z nami. Postawiliśmy sobie ambitny cel, aby w perspektywie czterech lat osiągnąć efektywność pracy przynajmniej na poziomie europejskich koncernów” – dodał Wasilewski.

Zapowiedział m.in., iż zainicjowany w 2016 r. proces połączenia PERN i spółki zależnej Petromor powinien zostać sfinalizowany do końca pierwszego kwartału 2017 r.

„Dla wszystkich pozostałych spółek grupy trwa aktywne poszukiwanie synergii w ramach regularnie prowadzonych warsztatów wspólnie z zarządami wszystkich podmiotów grupy PERN. Podczas tych spotkań planowane są wspólne projekty, inicjatywy, wszędzie tam, gdzie przyniosą one korzyści z punktu widzenia całej grupy oraz poszczególnych spółek. Wspieramy ich rozwój, rozbudowę kompetencji, w celu wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku zewnętrznym” – podkreślił Wasilewski.

Nawiązując do mijającego 2016 r., ocenił, iż był to dla PERN „rok przełomowy szczególnie w obszarze organizacyjnym oraz inwestycyjnym”. „Spółka obrała kurs, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku: postawiła na nowoczesne, proklienckie podejście, chcąc zwiększyć efektywność działania i przede wszystkim rozpoczęła aktywnie realizować projekty rozwojowe, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne kraju” – podkreślił prezes PERN.

Spośród zrealizowanych przez spółkę w 2016 r. najważniejszych inwestycji Wasilewski wymienił m.in. oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego w Gdańsku – to pierwszy takim obiekt w Polsce i jeden z 16 na świecie oraz uruchomienie tzw. III nitki Odcinka Wschodniego rurociągu „Przyjaźń”, biegnącej z Adamowa przy granicy z Białorusią do Płocka – oddana do użytku po 13 latach budowy magistrala zwiększa bezpieczeństwo i usprawnia transport ropy naftowej.

Prezes PERN zwrócił uwagę, że wraz z ukończeniem budowy tzw. III nitki Odcinka Wschodniego i ułożeniem wzdłuż tego rurociągu kabla światłowodowego, spółka rozbudowała jednocześnie swoją infrastrukturę telekomunikacyjną i „uzyskała możliwość zestawiania nowych, atrakcyjnych połączeń światłowodowych”. „Oznacza to, że obecnie PERN może dzierżawić włókna światłowodowe w relacji tranzytowej pomiędzy wschodnią a zachodnią granicą państwa, której długość wynosi około 700 km” – wyjaśnił Wasilewski.

Do istotnych dla działalności i celów PERN inicjatyw, które zrealizowano tam w 2016 r., prezes spółki zaliczył również zmiany w jej strukturze organizacyjnej. „Dzięki temu PERN będzie nowoczesną, sprawną i efektywną firmą, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Wdrożenie nowego regulaminu organizacyjnego pozwoli na sprawniejsze kierowanie firmą i efektywne wykorzystanie jej zasobów Przełoży się to na poziom jakości świadczonych usług i obsługi klienta, skrócenie ścieżki decyzyjnej oraz optymalizację kosztów” – zaznaczył Wasilewski.

W jego ocenie, mijający rok PERN będzie mógł zaliczyć jako udany także pod względem finansowym, co wynika z planowej realizacji strategii w obszarze przychodów, kosztów i zysku netto. „Z symulacji i prognoz wynika, że PERN zrealizuje przyjęte poziomy założone w strategii na 2016 r. O wysokości zysku netto spółki za 2016 r. poinformujemy po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organa statutowe spółki” – oświadczył prezes PERN.

PERN to państwowa spółka, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, która zarządza na terenie kraju siecią rurociągów naftowych i paliwowych, a także bazami magazynowymi oraz oddanym do użytku w 2016 r. morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku.

Prezes PERN wśród planowanych na 2017 r. priorytetowych przedsięwzięć wymienił m.in.: rozpoczęcie budowy drugiego etapu gdańskiego Terminala Naftowego, rozbudowę parku zbiornikowego w bazie w Gdańsku, a także modernizację przejść rurociągów przez rzeki: Wisłę, Bug i Narew, intensyfikację przepustowości rewersyjnego Odcinka Północnego magistrali naftowej łączącej Płock i Gdańsk, jak również modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej.

Pozostało 90% artykułu
Gaz
Azerowie wchodzą w buty Gazpromu. Gazowa propozycja na stole Unii
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Gaz
Były prezes Orlenu będzie nadzorował PGNIG Upstream Norway
Gaz
Początek roku dobry dla rynków gazu, ale popyt słabnie
Gaz
Jest decyzja lokalizacyjna dla terminalu LNG w Gdańsku
Gaz
Gaz w Europie tanieje. Zawdzięczamy to wiatrowi