Rządowa Administracja Informacji Energetycznej USA (EIA) informuje, że klienci z Europy i Azji zrezygnowali z ponad 110 przewidzianych na okres letni dostaw amerykańskiego LNG. 
„Łagodna zima i ograniczenia związane z pandemią doprowadziły do zmniejszenia światowego popytu na gaz i do wzrostu jego zapasów w Europie i Azji. A to z kolei zmniejszyło import LNG. Niskie ceny rynkowe na gaz ziemny i skroplony w Europie i Azji obniżyły opłacalność eksportu LNG z USA, gdzie gaz jest szczególnie wrażliwy na poziom cen” – piszą analitycy EIA.

""

The LNG Sakura liquefied natural gas tanker /Bloomberg

energia.rp.pl


Dodają, że „klienci zrezygnowali z ponad 70 dostaw amerykańskiego LNG w czerwcu oraz ponad 40 w lipcu i sierpniu. Dla porównania 74 dostawy LNG były wyeksportowane z USA w styczniu br”. Według oceny EIA w wyniku rezygnacji klientów europejskich i azjatyckich, wielkość eksportu LNG z USA w czerwcu wynosiła średnio 3,6 miliarda stóp sześciennych dziennie, a w lipcu i sierpniu będzie to średnio 2,2 miliarda. Oznacza to wykorzystanie amerykańskiego potencjału eksportowego LNG zaledwie w jednej czwartej.

Amerykański Departament Energii spodziewa się, że w czwartym kwartale popyt na gaz skroplony na świecie zacznie się stopniowo odbudowywać. Dlatego „eksport LNG z USA zacznie rosnąć we wrześniu i między grudniem 2020 a lutym 2021 wyniesie średnio 7,1 miliarda stóp sześciennych dziennie. Departament ponownie obniżył swoją prognozę eksportu amerykańskiego LNG. W 2020 r. Agencja spodziewa się 5,35 miliarda stóp sześciennych dziennie, podczas gdy w czerwcu oczekiwano 5,7 miliarda. Prognoza na 2021 r została zmniejszona do 7,28 mld stóp sześciennych dziennie z wcześniej oczekiwanych 7,31 mld.

""

Dostawy LNG do gazoportu w Świnoujściu/Gaz-System

energia.rp.pl