Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w ubiegłym roku aż 47,7 tys. odbiorców gazu ziemnego zmieniło sprzedawcę. To stosunkowo dużo zważywszy, że w 2015 r. na taki ruch zdecydowało się 23,7 tys. podmiotów, a w 2014 r. zaledwie 6,6 tys. W efekcie od początku prowadzenia monitoringu rynku, czyli od końca 2011 r. sprzedawcę gazu w Polsce zmieniło 78,4 tys. odbiorców.

URE informuje, że analiza zebranych danych wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kwartale 2014 r., dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Powodem tej zwyżki może być m.in. intensyfikacja w ostatnim czasie przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców. Kolejny powód to stopniowe wchodzenie na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w prawie energetycznym, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Według URE na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany oraz liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.