Jak działa w ramach Unii Europejskiej solidarność energetyczna? Jaką rolę odgrywają porozumienia międzyrządowe, kontrakty gazowe, czy wymiana informacji oraz współpraca w UE? Gaz z USA w Europie to fikcja czy przyszłość? Kto może na jego imporcie zyskać, a kto straci?

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą też dyskutować o sytuacji na polskim rynku, m.in. o tym, jak wygląda ona z punktu widzenia odbiorców surowca. Jak i skąd kupować gaz? Jaki wpływ będą miały zmiany podażowe na głównych konsumentów gazu w Polsce? Jakie znaczenie dla polskiego rynku gazu będzie miała inwestycja w terminal LNG? Kto będzie beneficjentem dalszego procesu liberalizacji polskiego rynku gazu?

Na powyższe pytania odpowiedzi będą szukali zaproszeni do dyskusji goście: Peder Andreasen, prezes Energinet.dk, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE, Mariusz Caliński, prezes Grupy Duon, Piotr Ciołkowski, partner, CMS, Adam Gierek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Søren Juel Hansen, Head of Business Development Gas, Energinet.dk, Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy Energii, Janusz Kowalski, wiceprezes ds. korporacyjnych PGNiG, Jaroslav Neverovič, minister energii Litwy w latach 2012–2014, Rafał Soja, prezes Tauron Sprzedaż, Maciej Woźniak, wiceprezes ds. handlowych, PGNiG.

VIII Europejski Kongres Gospodarczy 18 – 20 maja 2016 r. www.eecpoland.eu