Unia prześwietli umowy Gazpromu

Będą nowe regulacje unijne dotyczące rynku energii. Bruksela dostanie dostęp do szczegółów każdej nowej umowy gazowej.

Publikacja: 28.01.2016 21:00

Unia prześwietli umowy Gazpromu

Foto: Bloomberg

Gotowe są dwa projektu dyrektyw Komisji Europejskiej (KE), które staną się bazą do powołania unii energetycznej w UE. Pierwszy poświęcony jest mechanizmowi wymiany informacji o przygotowywanych i zawartych międzypaństwowych porozumieniach w sferze energii. Drugi zawiera istotne poprawki do dyrektywy o bezpieczeństwie gazowych dostaw z 2010 r. Była to odpowiedź na rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy z początku 2009 r.

Jak dowiedziała się gazeta „Kommiersant”, pierwszy dokument stanowi, że żaden członek Unii nie może podpisać międzypaństwowej umowy energetycznej bez uzyskania zgody KE. Kraje powiadamiają KE o początku rozmów z dostawcami i informują o postępie negocjacji. KE przysyła na negocjacje swojego obserwatora. Jego rolą jest dbanie, by zapisy porozumienia były zgodne z unijnym prawem. Może on więc dawać rady stronom, jak negocjować, by prawa nie naruszyć. Końcowe porozumienie musi zostać zaakceptowane przez Brukselę przed podpisaniem i ratyfikacją. Wtedy stanie się prawomocne.

Nowe przepisy nie obejmują kontraktów komercyjnych. KE proponuje, by zobowiązać partnerów wszystkich dostawców spoza Unii (a więc przede wszystkim firmy rosyjskie) do przedstawiania danych o długoletnich (ponadrocznych) kontraktach na zakupy/dostawy gazu. Chodzi o takie dane, jak: czas obowiązywania umowy, minimalne i maksymalne objętości dobowe, miesięczne i roczne ilości zakupionego gazu, punkty odbioru gazu oraz warunki wstrzymania dostaw.

Do tego Komisja dostanie też dostęp do wybranych informacji, ale i do całego dokumentu, w tym cen (lub formuły cenowej) zakupu gazu zapisanych w kontrakcie. Jeżeli Bruksela lub krajowy organ regulujący rynek energii uzna, że kontrakt „może zaszkodzić bezpieczeństwo dostaw”, to wystąpi do dostawcy gazu o cały dokument, by ocenić jego wpływ na bezpieczeństwo.

Rozwiązania są niekorzystne szczególnie dla Gazpromu, który ma ok. 26 proc. gazowego rynku Unii. Wskutek forsowania projektów niezgodnych z przepisami UE Rosjanie musieli wycofać się z zaawansowanej budowy gazociągu południowego. Konflikt z Turcją spowodował kolejny niewypał – gazociąg Turecki Potok nie zszedł z desek kreślarskich. Teraz Moskwa i jej partnerzy z Niemiec, Holandii, Francji i Austrii forsują dwie nowe nitki gazociągu północnego. Ale opór jest duży. Oficjalnie wystąpiło przeciw temu osiem krajów Unii, w tym Polska, a także Ukraina.

Wgląd Brukseli w kontrakty Gazpromu może spowodować rewolucję na rynku cen gazu z Rosji. Gazprom jest dostawcą najdroższym dla wielu krajów (w tym Polski), które nie chcą z nim wchodzić w inwestycyjne układy. Na rynku europejskim konkurencyjne oferty dostaw gazu mają Norwegia, Bliski Wschód, a także rodzimy konkurent – prywatny Novatek.

Rosjan niepokoją więc takie projekty jak ogłoszony przez PGNiG pomysł budowy gazociągu do Norwegii. Miałby powstać do 2022 r.

Gaz
Gazprom zabiega o Siłę Syberii 2. Oto warunek Chińczyków
Gaz
Rosyjski LNG na celowniku USA. Zakłady w Arktyce mogą nigdy nie powstać
Gaz
Francja chce zaprzestania importu LNG z Rosji, ale sama kupuje go najwięcej
Gaz
Unia szybko gromadzi gaz na zimę. Rekordowe zapełnienie podziemnych magazynów
Gaz
Orlen zwiększył przesył gazu z własnych złóż poprzez Baltic Pipe