Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło kolejny tzw. horyzont gazowy w złożu Przemyśl. Udało się tego dokonać w następstwie zastosowania innowacyjnych metod badawczych i wiertniczych. Testy przy nowym odwiercie eksploatacyjnym Przemyśl-290 położonym w okolicy Ujkowic na północ od Przemyśla przeprowadził Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG. W teście uzyskano przepływ gazu w ilości około 150 m sześc. na minutę.

- Zdjęcia sejsmiczne 3D zasadniczo zmieniły nasz pogląd na temat budowy geologicznej złoża. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o jego rewitalizacji, która pozwoli na eksploatację złoża przez kolejne dekady - mówi cytowany w komunikacie prasowym Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Wykonany na przełomie 2017 r. i 2018 r. odwiert o głębokości ponad 2 km jest już czwartym w tym rejonie, z którego uzyskano przypływy błękitnego paliwa w ilościach przemysłowych. Do końca roku koncern planuje wykonanie tam jeszcze trzech odwiertów. Rozpoczęcie prac przy kolejnym otworze zaplanowano jeszcze w lutym. Wierceń dokonuje firma zależna Exalo Drilling.

Złoże Przemyśl jest największym złożem gazowym w Polsce. Pozyskiwany z niego surowiec jest najwyższej jakości, gdyż zawiera około 98-99 proc. metanu. Od początku eksploatacji ze złoża Przemyśl wydobyto ponad 64 mld m sześc. błękitnego paliwa.

Obecnie PGNiG posiada w Polsce 21 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu oraz 25 koncesji łącznych (poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Spółka dysponuje również 213 koncesjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje na wydobywanie gazu , 14 na pozyskiwanie ropy, a 48 na eksploatowanie ze złóż ropy i gazu. PGNiG ma również 9 koncesji na magazynowanie gazu i 3 koncesje na składowanie odpadów.