Rekordy Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii

Styczeń 2011 r. był rekordowym miesiącem w dziesięcioletniej historii Rynku Dnia Następnego (RDN) na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Publikacja: 17.02.2011 14:17

Rekordy Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak

Łączny obrót energią elektryczną na tym rynku wzrósł miesiąc do miesiąca o 19,85 proc. i wyniósł 1 465 217 MWh. W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, obroty na RDN wzrosły o 255,75 proc.

Począwszy od sierpnia 2010 r. z miesiąca na miesiąc wzrasta płynność RDN. Rośnie także udział tego rynku w zapotrzebowaniu na energię Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). W styczniu 2011 r. średni godzinowy udział obrotów na RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu KSE wzrósł do 10,13 proc. (3,29 proc. w okresie od stycznia do lipca 2010 r. i 6,25 proc.w okresie od sierpnia do grudnia 2010 r.).

Od 15 grudnia 2010 r. członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot mogą handlować energią elektryczną na transgranicznym połączeniu stałoprądowym 600 MW - SwePol („kabel szwedzki”) w oparciu o tzw. mechanizm „Market Coupling”, poprzez Rynki Dnia Następnego na obu giełdach.

Market coupling to połączenie mocy dostępnych na krajowych rynkach energii w jeden zintegrowany system oraz przepływy energii oparte na różnicach cen energii na współpracujących giełdach.

Wolumen zakontraktowanej energii elektrycznej na rynku RDN w styczniu 2011 r. w ramach procesu Market Coupling wyniósł 63 164 MWh.

Towarowa Giełda Energii S.A. powstała pod koniec 1999 r. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

Łączny obrót energią elektryczną na tym rynku wzrósł miesiąc do miesiąca o 19,85 proc. i wyniósł 1 465 217 MWh. W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, obroty na RDN wzrosły o 255,75 proc.

Począwszy od sierpnia 2010 r. z miesiąca na miesiąc wzrasta płynność RDN. Rośnie także udział tego rynku w zapotrzebowaniu na energię Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). W styczniu 2011 r. średni godzinowy udział obrotów na RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu KSE wzrósł do 10,13 proc. (3,29 proc. w okresie od stycznia do lipca 2010 r. i 6,25 proc.w okresie od sierpnia do grudnia 2010 r.).

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie