3 pytania do Cezarego Szweda

Przyłączenie do sieci to tylko jeden z warunków powstania farmy wiatrowej - mówi Cezary Szwed, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE Operator

Publikacja: 29.08.2011 10:00

3 pytania do Cezarego Szweda

Foto: ROL

Energianews.pl: Parlament odrzucił jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian w Prawie energetycznym - propozycję, by wnioski o przyłączenie nowych źródeł energii mogły pozostać nie rozpatrzone, jeśli operator nie ma w danym miejscu wystarczającej mocy. Czy to dobra propozycja?

Cezary Szwed:

Wprowadzenie poprawki pozwoliłoby operatorom na szybszą ocenę możliwości przyłączenia, eliminując tym samym konieczność wykonywania, na koszt operatorów, ekspertyz wpływu przyłączenia dla przypadków, w których zgodnie z publikowanymi informacjami z góry wiadomo, iż brak jest technicznych warunków przyłączenia. Skreślenie proponowanego uzupełnienia nie wpłynie na efekty rozpatrywania wniosków o określenie warunków przyłączenia, ponieważ nie spowoduje zwiększenia dostępnych mocy przyłączeniowych, a jedynie pozostawi stan, w którym każda odmowa określenia warunków przyłączenia do sieci wiąże się z dodatkowymi kosztami operatora związanymi z wykonaniem ekspertyzy wpływu przyłączenia. Nie przyjęcie przedmiotowych zapisów nie spowoduje powrotu do niekorzystnej dla operatorów sytuacji sprzed wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 8 stycznia 2010 r., niemniej jednak przyczyni się do zmniejszenia efektywności realizacji procesów określenia warunków przyłączenia i wydatkowania środków finansowych na analizę możliwości przyłączenia farmy wiatrowej w sytuacji, gdy techniczne warunki systemu wykluczają przyłączenie.

Dane o dostępnych mocach jednak zmieniają się, w dodatku nie wszyscy realizują zgłoszone projekty. Czy to blokuje drogę dla innych?

Tak, niezrealizowane projekty blokują dostępne moce w systemie dla innych inwestorów. Wnioskodawcy uzyskali warunki przyłączenia 16 tys. MW nowych mocy w farmach wiatrowych w całym systemie elektroenergetycznym, z czego około połowa, czyli 8 tys. MW podpisała umowę przyłączeniową. Jednak przyłączenie to tylko jeden z warunków powstania farmy, bardzo ważne są pozwolenia środowiskowe czy ocena warunków technicznych i ekonomicznych realizacji każdego projektu. W chwili obecnej trudno precyzyjnie powiedzieć, które dokładnie projekty i kiedy zostaną zrealizowane przez inwestorów.

PSE Operator podkreślał, że w Polsce jest miejsce na farmy wiatrowe o mocy ok. 8 tys. MW, dlaczego tylko tyle?

Gdyby inwestorzy zrealizowali wszystkie projekty farm wiatrowych, na które zostały podpisane umowy przyłączeniowe, czyli 8 tys. MW, to zrealizowalibyśmy nasze cele dla energii odnawialnej z farm wiatrowych postawione w Polityce Energetycznej Państwa do 2030 r. i w Krajowym Planie Działania. Dla porównania, można również wskazać, że obecnie w niemieckim systemie elektroenergetycznym udział mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych do łącznej mocy wszystkich generatorów stanowi około 16 proc. (odpowiednio 27 GW versus 167 GW). Przyłączenie 8 GW mocy farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będzie dawało podobny udział (w 2020 r.) jak w systemie niemieckim, przy znacząco niższej gęstości nasycenia infrastrukturą przesyłową i dystrybucyjną. Istotnym zagadnieniem w zakresie możliwości wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych i wielkości możliwej do przyłączenia mocy jest bilansowanie systemu elektroenergetycznego. Farmy wiatrowe pracują z pełną mocą tylko przez kilkadziesiąt godzin w roku. Jeżeli praca farm wiatrowych z pełna mocą wystąpi np. w warunkach niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną - w nocy w okresie letnim, to mogą pojawić się problemy z odbiorem tej mocy. Wynika to z faktu, że w takich okresach musi również pracować część elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych, niezbędnych do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej, niezawodności pracy KSE, dostaw ciepła i realizacji procesów w zakładach przemysłowych.

Energianews.pl: Parlament odrzucił jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian w Prawie energetycznym - propozycję, by wnioski o przyłączenie nowych źródeł energii mogły pozostać nie rozpatrzone, jeśli operator nie ma w danym miejscu wystarczającej mocy. Czy to dobra propozycja?

Cezary Szwed:

Pozostało 93% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie