- Jest wielu sceptyków, ale uważam że na przełomie lat 2014-2015 będzie funkcjonować co najmniej jedna kopalnia, w oparciu o 12 odwiertów. Nie uwierzę nikomu, kto mówi, że to nierealne – podkreślił Budzanowski. Pozytywnie ocenił raport Państwowego Instytutu Geologicznego nt. zasobów gazu w naszym kraju.

Szef resortu skarbu powiedział, że Polska stoi przed ogromną szansą, która nie może być zaprzepaszczona. Beneficjentem wydobycia gazu łupkowego mają być polscy obywatele i przemysł. – To na rozwój nie tylko sektora wydobywczego, chemicznego i petrochemicznego, ale również sektora transportowego i logistycznego. To również szansa dla lokalnych społeczności, w USA sektor wydobycia gazu łupkowego zapewnił 700 tys. nowych miejsc pracy – podsumował Budzanowski.

Wiceminister środowiska i główny geolog kraju Piotr Woźniak powiedział, że trwają prace nad kwestiami prawnymi, związanymi z usunięciem ryzyka stosunków własnościowych na złożach, z regulacjami środowiskowymi oraz sprawiedliwego podziału korzyści z eksploatacji, tak by samorządy i lokalne społeczności miały udział w zyskach. Myślę, że w ciągu miesiąca zaprezentujemy już konkretne propozycje - podsumował Woźniak.