Zmodernizowana instalacja jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Nowa technologia mycia opiera się na zastosowaniu w pełni zautomatyzowanych wysokociśnieniowych urządzeń i specjalnych rotacyjnych głowic myjących. Rozwiązania te ograniczają emisję węglowodorów do atmosfery.

– Wszystkie procesy są zhermetyzowane i przez to przyjazne środowisku naturalnemu. Jednocześnie zastosowana technologia umożliwia czyszczenie większej liczby cystern przy zachowaniu wszystkich międzynarodowych standardów technicznych i znacznie mniejszemu zużyciu mediów – wymienia Jerzy Abram, dyrektor ds. zaopatrzenia i infrastruktury Lotos Kolej.

Nowa instalacja pozwala na skrócenie czasów czyszczenia cystern. Dzięki systemowi monitorującemu proces czyszczenia ryzyko skażenia środowiska jest praktycznie równe zeru.

Poza usprawnieniem procesu czyszczenia nowo otwarty obiekt umożliwia pozyskanie kolejnych kontraktów handlowych.

Do zadań z zakresu spedycji, przewozów czy wynajmu i serwisu technicznego wagonów doszło teraz czyszczenie cystern.