Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Petrolinvest karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł za nieprawidłowe wykonanie obowiązków informacyjnych. Chodzi o nienależyte sporządzenie raportów bieżących nr 40/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz nr 20/2010 z dnia 18 marca 2010 r., w których spółka poinformowała o zawarciu umów z zagranicznymi inwestorami, mającymi zapewnić spółce finansowanie w drodze subskrypcji jej akcji.

W podanych komunikatach Petrolinvest informował o podpisaniu umów z firmami Kingsbrook Opportunities Master Fund, Iroquois Master Fund oraz GEM Global Yield Fund Limited. Na ich mocy miał otrzymać do 127,5 mln zł finansowania. W zamian planował emisję obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych.

„Parkiet" wielokrotnie zwracał uwagę na nieprawidłowe wykonanie obowiązków informacyjnych przez Petrolinvest. Obecna kara obejmuje jednak tylko jedno wydarzenie sprzed dwóch-trzech lat. Z wcześniejszych informacji wynika, że KNF bada również inne komunikaty spółki, również te z lat 2011-2012.

Przed szesnastą akcje Petrolinvestu kosztowały na GPW 1,18 zł. Ich kurs był o 5,4 proc. wyższy w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia.