Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie grupy wyniósł 171 mln zł wobec 164 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 713 mln zł wobec 648 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2012 roku spółka miała 316 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 290 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1988 mln zł wobec 2043 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2012 roku spółka miała 216 mln zł zysku netto wobec 258 mln zł zysku rok wcześnie