Również w grupie taryfowej A, B, C, odnotowano wzrost liczby tych zmian. Podczas gdy we wrześniu br. sprzedawcę energii zmieniło 2 623 odbiorców przemysłowych, w październiku było ich już ponad 2 750.

Zmianę dostawcy energii elektrycznej umożliwia zasada dostępu stron trzecich do sieci, czyli tzw. zasada TPA (Third Party Access). W myśl tej zasady, odbiorcy przysługuje prawo do zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy. Odbiorca może zatem rozwiązać dotychczasową umowę i wybrać najbardziej korzystną z ofert dostępnych na rynku.

Wyniki monitoringu URE pokazują, iż od końca grudnia 2011 r. liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wzrosła o 346 proc., wynosząc na koniec października 2012 r. 63 963. W tym samym okresie o 183,5 proc. zwiększyła się również liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej A, B, C. Według stanu na koniec października 2012 r. liczba ta równała się 61 566. Oznacza to, że do 31 października 2012 r. z prawa wyboru sprzedawcy skorzystało w sumie 125 529 odbiorców.

W październiku 2012 r. największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka Energa-Operator SA - 32 950, kolejne dwa miejsca zajęły: PGE Dystrybucja SA - 32 474 i Tauron Dystrybucja SA - 27 919.

Najwięcej energii odbiorcom TPA  w okresie od stycznia do października 2012 r. dostarczył odbiorcom TPA Tauron Dystrybucja SA - 13 920 788 MWh. Czternastu operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło w tym czasie wszystkim odbiorcom TPA w sumie 36 300 431 MWh.