Skotan, specjalizujący się w rozwijaniu innowacyjnych projektów badawczych przy udziale funduszy unijnych, podpisał umowę z West Technology & Trading Polska na budowę instalacji pozwalającej zbadać możliwość wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych. Wartość umowy to 29,5 mln zł netto.

Do końca kwietnia wykonawca ma dostarczyć dokumentację projektową. Prace budowlane mają się zakończyć do 30 września tego roku.

Całkowity koszt projektu to 48,7 mln zł a kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem to 40 mln zł. Skotan uzyskał 29,6 mln zł dofinansowania.

Spółka ma już instalację do produkcji drożdży paszowych – do tej pory nie uporano się z problemem osiągnięcia zakładanej wydajności.