Czeski koncern poinformował także, że w pierwszym kwartale jego zysk netto wzrósł do 17,8 miliarda koron (905 milionów dolarów) z 14,8 miliarda rok wcześniej,  a wynik EBITDA zwiększył się o 8,0 proc. rdr do 28,3 mld CZK.

Analitycy oczekiwali 14,58 miliarda. Wśród czynników, które pozytywnie będą oddziaływać na wyniki, CEZ wymienił: zakończenie działalności w Albanii, wpływ współczynników korekcji na dystrybucję w Czechach, produkcję na pełną skalę w farmach wiatrowych w Rumunii oraz obrót uprawnieniami do emisji (portal CER).

Czynniki, których wpływ będzie negatywny to: "trend spadkowy cen energii elektrycznej, mniejszy przydział uprawnień emisyjnych dla produkcji, decyzja Parlamentu Europejskiego o odrzuceniu projektu zmian Dyrektywy UE ETS oraz decyzje bułgarskiego urzędu regulacyjnego", podano w prezentacji.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CEZ sięgnęły 215,09 mld CZK w 2012 r.