Pierwsze spotkanie zespołu, pod kierownictwem wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, odbyło się dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Podczas spotkania wnioski z raportu dotyczącego Memorandum Gazowego przedstawił minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Tematem dyskusji był również zakres zadań i podział prac zespołu w zakresie budowania strategii energetycznej Polski.

W spotkaniu wzięli udział szefowie następujących resortów: finansów, spraw wewnętrznych, skarbu państwa, rolnictwa i rozwoju wsi, nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska, spraw zagranicznych, transportu i budownictwa oraz gospodarki morskiej. Obecny był szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wiceprzewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.