Kulczyk Oil Ventures odnotował 2,08 mln dol. skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 0,12 mln dol. zysku rok wcześniej

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku Kulczyk Oil Ventures miało 5,69 mln dol. zysku brutoo - najwięcej w historii KOV. Przychody brutto ze sprzedaży ropy naftowej i gazu wzrosły o ponad 30 proc. do 28,71 mln dol. wobec 21,82 mln dol. rok wcześniej.

Pierwsze trzy miesiące roku przyniosły także wzrosty przychodów ze sprzedaży ropy i gazu oraz produkcji gazu, która przekracza już 512 tysięcy metrów sześciennych dziennie netto.  Już wkrótce KOV ma szanse skokowo zwiększyć swoją wartość, dzięki przejęciu udziałów kanadyjskiej firmy poszukiwawczo-wydobywczej, Winstar. Połączona Spółka, pod nazwą Serinus Energy,będzie notowana równolegle na parkietach w Warszawie i Toronto, a jej kapitalizacja wyniesie ok. 1 mld zł.

- 2013 będzie okresem dużych zmian w KOV, zapoczątkowanych podpisaniem umowy z Winstar. Transakcja związana będzie z debiutem akcji KOV na Toronto Stock Exchange oraz zmianą nazwy na Serinus Energy. KOV pozyskał cenne aktywa produkcyjne i poszukiwawcze, tym samy nasz portfel uległ znaczącemu wzrostowi. Bardzo cieszy mnie obecność spółki w Afryce, tam gdzie perspektywy rozwoju są największe, a wiem, że nasze ukraińskie doświadczenia przełożą się wprost na wzrost produkcji i rozwój aktywów w Tunezji. Już w tym roku spłaciliśmy większość naszego kredytu do EBOR oraz otrzymaliśmy dywidendę. To najlepiej świadczy o naszej kondycji. – powiedział Timothy Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.

Kulczyk Oil Ventures to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie.