Zbadają zużycie prądu przez klientów

Rozpoczyna się pilotażowy projekt Grupy Tauron i Polskich Sieci Elektroenergetycznych, skierowany do 600 klientów z Górnego Śląska. Firmy zachęcą do kontrolowania i zmniejszenia zużycia energii.

Publikacja: 14.06.2013 11:30

Zbadają zużycie prądu przez klientów

Foto: Bloomberg

Tauron Sprzedaż GZE, Tauron Dystrybucja oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały 13 czerwca trójstronne porozumienie, dzięki któremu rozpoczęły realizację wspólnego projektu pilotażowego badania wpływu innowacyjnych taryf na  zachowania klientów w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Projekt rozpocznie się we wrześniu i potrwa rok. Jego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu klienci są w stanie sterować zużywaną przez siebie energią w oparciu o różnego rodzaju bodźce stosowane przez sprzedawcę lub operatora sieci. W pierwszej kolejności projekt ten pokaże, czy możliwe jest podniesienie efektywności korzystania z energii elektrycznej i lepsze nią gospodarowanie. Ponadto, z punktu widzenia PSE, może stanowić element poprawiania bilansu w szczytach obciążenia w  krajowym systemie elektroenergetycznym. Chodzi o takie kształtowanie zużycia energii, aby największe obciążenia sieci z okresów szczytowych przenosić na strefy pozaszczytowe. Istotnym celem programu jest też potwierdzenie, że działania te będą również opłacalne dla klientów.

Do projektu zostały wybrane rozwiązania z rodziny DSR (ang. Demand Side Response). Pierwsze z nich, określane często mianem taryf wielostrefowych, opiera się na  zróżnicowanym koszcie energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, co  skłania klienta do bardziej świadomych i racjonalnych zachowań. Kolejne z nich z kolei stanowią tzw. programy z redukcją mocy – w takim przypadku to operator sieciowy określa okresy (zwykle kilka w roku), w których działają specjalne reguły mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej, oferując w zamian klientowi odpowiednie korzyści finansowe.

Wdrożenie mechanizmów DSR nie jest możliwe bez infrastruktury smart pozwalającej na  bieżący monitoring zużycia energii przez klientów oraz dającej szansę na interaktywną komunikację ze sprzedawcą i dystrybutorem. Jako grupę docelową pilotażu wybrano mieszkańców gmin w województwie śląskim, którzy korzystają już z inteligentnych liczników udostępnionych przez Tauron Dystrybucja. Do udziału w projekcie Tauron zaprosi około 600 klientów, którzy otrzymają informacje i materiały na temat projektu niezbędne, by rozsądnie zarządzać własnym zużyciem energii.

- Nowoczesne funkcjonalności liczników smart zainstalowanych przez Tauron Dystrybucja są warunkiem niezbędnym realizacji tego typu inicjatyw. To między innymi z myślą o takich rozwiązaniach dystrybucja inwestuje w inteligentną infrastrukturę pomiarową – mówi Marek Kleszczewski, wiceprezes zarządu Tauron Dystrybucja.

Uczestnikom zostaną zaproponowane trzy warianty udziału w pilotażu. Wariant pierwszy opracowany został w oparciu o taryfę wielostrefową. Klient będzie mógł (codziennie, przez rok) obniżać średnią cenę dobową zużywanej energii poprzez unikanie jej wysokiej konsumpcji w najdroższej strefie. Saldo wynikające z bieżącego zużycia i w efekcie z wynikłych korzyści będzie przedstawione w aplikacji dostępnej za pośrednictwem Internetu.

W drugiej opcji zadaniem klienta będzie zredukowanie swojego zużycia w odpowiedzi na sygnał wysłany przez Tauron w wybranym dniu, w danych godzinach szczytowych. Trzecia z możliwych form współpracy klienta z TauronEM również polega na redukcji zużycia energii, ale do konkretnego, wyznaczonego przez spółkę poziomu.

Dla wszystkich aktywnych uczestników projektu Tauron przewidział atrakcyjne nagrody, m.in. bony płatnicze.

- W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych klientów pilotaż nie przewiduje możliwości zwiększenia rachunku za energię uczestnika, który nie dostosował się do umówionych i  stawianych przed nim oczekiwań. Bodźcowa forma komunikacji z klientem ma jedynie zmotywować do proaktywnej zmiany zachowań konsumenckich np. poprzez możliwość osiągnięcia dodatkowych korzyści finansowych dzięki wyłączeniu zbędnych w danej chwili urządzeń. Cieszymy się, że to właśnie my jako pierwsi w Polsce we współpracy z firmą PSE sprawdzimy to innowacyjne rozwiązanie. To kolejny krok w budowaniu naszej przewagi konkurencyjnej na rynku sprzedaży energii – podkreśla Piotr Gołębiowski, wiceprezes zarządu Tauron Sprzedaż GZE.

Partnerem współfinansującym projekt są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

- Z perspektywy PSE najistotniejszym efektem projektu pilotażowego będzie informacja na  ile odbiorcy uczestniczący w projekcie będą podatni na obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną, a także na ile będzie można, w określonych sytuacjach, na  polecenie PSE przekierować to zapotrzebowanie z okresów szczytu na okresy, kiedy obciążenie KSE jest mniejsze. Pozwoli to na ocenę wpływu zastosowania podobnych rozwiązań dla znacznie większej skali, w szczególności po wprowadzeniu liczników zdalnego odczytu u  wszystkich odbiorców energii elektrycznej – wyjaśnia Henryk Majchrzak, prezes zarząduPSE.

Doświadczenia z programu pilotażowego pozwolą na stworzenie bazy wiedzy potrzebnej do  wdrożenia w przyszłości nowych rozwiązań produktowych. Umożliwią one pogodzenie potrzeb racjonalnego wykorzystania ograniczonego potencjału źródeł wytwórczych, przepustowości sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z oczekiwaniami klientów. W  konsekwencji mogą realnie przyczynić się do spadku cen energii oraz szeroko rozumianych opłat okołoenergetycznych, poprzez ograniczenie konieczności realizacji kosztownych inwestycji w energetyce.

Tauron Sprzedaż GZE, Tauron Dystrybucja oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały 13 czerwca trójstronne porozumienie, dzięki któremu rozpoczęły realizację wspólnego projektu pilotażowego badania wpływu innowacyjnych taryf na  zachowania klientów w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Projekt rozpocznie się we wrześniu i potrwa rok. Jego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu klienci są w stanie sterować zużywaną przez siebie energią w oparciu o różnego rodzaju bodźce stosowane przez sprzedawcę lub operatora sieci. W pierwszej kolejności projekt ten pokaże, czy możliwe jest podniesienie efektywności korzystania z energii elektrycznej i lepsze nią gospodarowanie. Ponadto, z punktu widzenia PSE, może stanowić element poprawiania bilansu w szczytach obciążenia w  krajowym systemie elektroenergetycznym. Chodzi o takie kształtowanie zużycia energii, aby największe obciążenia sieci z okresów szczytowych przenosić na strefy pozaszczytowe. Istotnym celem programu jest też potwierdzenie, że działania te będą również opłacalne dla klientów.

Pozostało 80% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży