Tauron: spadek zysku mniejszy niż oczekiwał rynek

W drugim kwartale 2013 roku zysk netto grupy Tauron Polska Energia SA spadł do 290 milionów złotych z 476 milionów złotych rok wcześniej, głównie na skutek zapowiadanego odpisu na utratę wartości aktywów, ale spadek był mniejszy niż oczekiwał rynek.

Publikacja: 22.08.2013 09:35

Tauron: spadek zysku mniejszy niż oczekiwał rynek

Foto: Bloomberg

Analitycy oczekiwali, że zysk netto Tauronu spadnie do 259 milionów złotych.

"Zaskoczenie to głównie segment sprzedaży, czyli to co zaskoczyło też w pierwszym kwartale. Lepiej niż zakładaliśmy zaprezentował się również segment wytwarzania. Reakcja kursu powinna być pozytywna" - powiedział analityk DI BRE Kamil Kliszcz.

W segmencie wytwarzania i produkcji ciepła pozytywnie  wpłynęły na wyniki niższe koszty paliw i realizacja programu  poprawy efektywności, podał Tauron.

Segmentowi sprzedaży Tauronu, który więcej energii sprzedaje niż produkuje, sprzyjała możliwość zakupu na rynku tańszego  prądu przeznaczonego do odsprzedaży oraz spadek cen zielonych certyfikatów.

W całym pierwszym półroczu zysk netto Tauronu spadł do 848 milionów złotych z 857 milionów przed rokiem i wobec oczekiwanych przez analityków 817 milionów. EBIT spadł o ok. 5 proc. rdr do 1,188 mld zł, a EBITDA spadła o 1,4 proc. do 2,052 mld zł.

Przychody w I połowie 2013 roku spadły do 9,7 mld zł z 12,3 mld zł rok wcześniej z powodu zwiększenia sprzedaży wewnątrzgrupowej energii wyprodukowanej w segmencie Wytwarzanie.

Tauron podał w komunikacie prasowym, że przychody doprowadzone do porównywalności z I półroczem 2012 r. (bez uwzględnienia przychodów z KDT oraz przy założeniu podobnego poziomu wyłączeń wewnątrzgrupowych) osiągnęły poziom 93,3 proc. przychodów z I półrocza 2012 r.

Marży EBITDA wyniosła na koniec półrocza 2013 roku 21,1 proc.

"Minione półrocze charakteryzowało się wyraźną poprawą marż w grupie - pomimo utrzymujących się niskich cen energii elektrycznej i wciąż trudnego otoczenia makroekonomicznego, marża EBITDA zwiększyła się do 21,1 proc., a marża netto do 9,2 proc. Jest to przede wszystkim efektem strategii produkcji energii w segmencie Wytwarzanie i jej zakupu na potrzeby grupy, ale także wzrostu efektywności grupy w pozostałych obszarach. Do solidnego poziomu zysków grupy, pomimo niższych przychodów, przyczyniły się przede wszystkim bardzo dobre wyniki segmentów: Wydobycie, Dystrybucja i Sprzedaż" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Lubera, prezes Tauronu.

"W pierwszym z nich mieliśmy do czynienia ze zwiększeniem przychodów o około 12,7 proc. w konsekwencji zwiększonego wolumenu sprzedanego węgla, realizacji strategii cenowej i wprowadzonych działań prosprzedażowych, co zaowocowało wzrostem EBITDA o 6 proc. rok do roku. W dwóch pozostałych, głównie dzięki niższym kosztom operacyjnym, EBITDA wzrosła odpowiednio o 8,3 i 136 proc. Bardzo wyraźna poprawa wyniku w segmencie Sprzedaż to w szczególności efekt spadku cen zielonych certyfikatów i braku obowiązku umorzenia certyfikatów żółtych i czerwonych oraz korzystnie kształtujących się relacji cen zakupu i sprzedaży energii.

Grupa podała, że w I półroczu 2013 r. uzyskała wyższe rok do roku przychody ze sprzedaży w segmentach Wydobycie (o 12,7 proc.), Sprzedaż (o 3,1 proc.), Ciepło (o 5,1 proc.) i Obsługa Klienta (o 39,7 proc.), a niższy poziom przychodów w pozostałych segmentach ma związek ze spadkiem cen energii i certyfikatów. Spadł też wolumen sprzedaży usługi dystrybucyjnej z powodu spowolnienia gospodarczego.

Analitycy oczekiwali, że zysk netto Tauronu spadnie do 259 milionów złotych.

"Zaskoczenie to głównie segment sprzedaży, czyli to co zaskoczyło też w pierwszym kwartale. Lepiej niż zakładaliśmy zaprezentował się również segment wytwarzania. Reakcja kursu powinna być pozytywna" - powiedział analityk DI BRE Kamil Kliszcz.

Pozostało 90% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie