Program polskiej energetyki jądrowej we wrześniu zostanie omówiony w Ministerstwie Gospodarki. – Potem chcemy przekazać do uzgodnień międzyresortowych i pod obrady Rady Ministrów – mówi wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska.

Rzecz w tym, że jeszcze dwa miesiące temu resort gospodarki zakładał, że w lipcu przedłoży projekt programu do rządowych konsultacji, co dawałoby szansę na zatwierdzenie dokumentu przez rząd do końca września. A obecnie coraz więcej wskazuje, że konsultacje międzyresortowe również nie będą łatwe, ponieważ nie ustalono jeszcze, czy i w jakim zakresie energetyka jądrowa mogłaby dostać wsparcie.

Wczoraj odbyło się robocze spotkanie w sprawie programu, którego realizację powierzono PGE. Obecny na spotkaniu szef grupy Krzysztof Kilian podkreślił, że konieczne jest wdrożenia przez państwo mechanizmów, które zapewniają wsparcie dla budowy nowych mocy w energetyce.

Mimo braku realnych decyzji rządu w tej sprawie PGE kontynuuje przygotowania, które leżą w jej kompetencjach. Rozpoczęły się badania lokalizacyjne i środowiskowe na terenach, w których może być budowana elektrownia jądrowa. Trwa też postępowanie przetargowe na inżyniera kontraktu, czyli podmiot, który wesprze PGE w przygotowaniach oraz podczas budowy elektrowni jądrowej.

W styczniu 2014 r. minie pięć lat, odkąd rząd zdecydował o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej i powierzył realizację tego programu PGE. Założono wówczas, że w pierwszym kroku zbudowane zostaną dwie elektrownie o mocy około 3000 MW każda. Koszt samej budowy elektrowni szacuje się na ok. 3,0–3,5 mld euro za 1000 MW mocy. Do tego trzeba dodać jeszcze koszty okołoinwestycyjne (wykonanie badań lokalizacyjnych i środowiskowych, zakup gruntów, budowanie zasobów kadrowych, doradztwo prawne i finansowe, zatrudnienie inżyniera kontraktu) oraz sieciowe, które będzie musiał ponieść operator systemu przesyłowego, związane z budową infrastruktury przesyłowej. Łącznie więc przedział nakładów związanych z realizacją pierwszej elektrowni o mocy 3000 MW wyniesie ok. 35–55 mld zł.