Zidentyfikowano obiecujące pokłady, które wskazują na występowanie węglowodorów. Obecnie trwają prace przygotowawcze do testów strefy, która nigdy dotychczas nie była badana w Brunei na tej głębokości. Po ich zakończeniu, wiertnica zostanie przeniesiona na miejsce wykonywania kolejnego odwiertu Luba-1.

Uskok Lukut-1 jest pierwszym odwiertem wykonywanym w ramach programu wierceń II etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. LKU-1 został wydrążony do całkowitej długości 2.137 metrów MD (długość wzdłuż osi otworu). Podczas prac wiertniczych, na poziomie 2.131 metrów wystąpiło zjawisko tzw. drilling break, tzn. skokowego zwiększenia prędkości mechanicznej wiercenia. W efekcie LKU-1 zanotował duży wzrost cieśnienia oraz znaczący wypływ gazu, który spalany był na powierzchni przez kilka godzin. Po zakończeniu prac wiertniczych w odwiercie zostały zainstalowane rury okładzinowe o średnicy 4,5 cala, kończąc tym samym wykonywanie odwiertu. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia łącznie do trzech testów Uskok Lukut-1. Po zakończeniu testów, rozpoczną się prace przy wykonywaniu drugiego odwiertu w Bloku L – Luba-1.

Prace wiertnicze przy Uskok Lukut-1 pozwoliły na zidentyfikowanie węglowodorów w dwóch interwałach piaskowca, na poziomie od 1.700 do 2.137 metrów. Prace poszukiwawcze na obszarze lądowym Brunei nigdy dotychczas nie były prowadzone w sekcji na głębokości poniżej 1.100 metrów.

Po pierwszym teście odwiertu Lukut-1 będziemy mogli powiedzieć więcej o potencjale tej części Bloku L oraz podejmiemy decyzje co do kolejnych kroków w naszym programie wierceń. Obecność dwóch potencjalnych, dobrej jakości zbiorników piaskowca oraz zalegających w nich węglowodorów, może być pozytywnym sygnałem do dalszych działań w Brunei – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich Serinus Energy.

W Brunei Serinus ma 90 proc. udział w Bloku L poprzez spółką zależną (100 proc. udziałów) Kulczyk Oil Brunei Limited, posiadającą 40 proc. udziałów w Bloku, oraz poprzez spółkę zależną (100 proc. udziałów, operator) AED SEA, która posiada 50 proc. udział w Bloku. Pozostałe 10 proc. udziałów jest własnością niepublicznej spółki z Brunei, która współpracuje z Serinus na warunkach rynkowych.