Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiło pierwszy podziemny magazyn gazu w północnej części kraju. To jednocześnie siódmy tego typu obiekt posiadany przez spółkę. PGNiG jest właścicielem trzech magazynów w woj. podkarpackim (Brzeźnica, Husów, Strachocina) oraz po jednym w woj. małopolskim (Swarzów), dolnośląskim (Wierzchowice) oraz kujawsko-pomorskim (Mogilno).

Odbioru końcowego części napowierzchniowej magazynu w Kosakowie dokonano 20 grudnia 2013 r., a części górniczej 30 grudnia. Obecnie prowadzona jest próbna eksploatacja w celu ustalenia parametrów technicznych i charakterystyki jego pracy. W drugim kwartale ma być gotowy do świadczenia usług komercyjnych w zakresie magazynowania gazu.

Część napowierzchniowa ma za zadanie odbierać gaz z systemu przesyłowego, zatłaczać go do komór magazynowych, wytłaczać gaz z komór i wprowadzać ponownie do systemu przesyłowego. Część górnicza znajduje się w złożach soli i składa się obecnie z dwóch komór o łącznej pojemności czynnej wynoszącej 61,2 mln m sześc. Wcześniej planowano, że będzie wynosić 51,2 mln m sześc. Przyrost pojemności związany jest z wykonaniem większych kawern solnych, co było możliwe dzięki sprzyjającym warunkom geologiczno - górniczym. Moc zatłaczania gazu do magazynu wynosi 100 tys. m sześc. surowca na godzinę, a wytłaczania 400 tys. m sześc. na godzinę. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum składające się z firm: Control Process (lider konsorcjum), Stalbud Tarnów i Biura Projektów „Nafta-Gaz".

Dzięki zrealizowanej inwestycji łączna pojemności magazynów PGNiG wzrosła z niecałych 1818 mln m sześc. do ponad 1879 mln m sześc. W kolejnych latach magazyn w Kosakowie będzie rozbudowywany. W 2015 r. jego pojemność czynna ma wzrosnąć do co najmniej 100 mln m sześc., a w 2021 r. do co najmniej 250 mln m sześc.

- PGNiG szacuje, że w związku ze sprzyjającymi warunkami geologiczno – górniczymi występującymi w pokładowym złożu soli „Mechelinki" jest możliwe uzyskanie w 2021 roku pojemności czynnej około 300 mln m sześc. gazu, a po wybudowaniu klastrów C i D pojemność czynna magazynu KPMG Kosakowo może wynieść około 600 mln m sześc. gazu – informuje spółka.